Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Kevytyrittäjän työttömyysturva rohkaisee ihmisiä yrittämään aiempaa paremmin. Kevytyrittäjyys on turvallinen tapa kokeilla yrittäjyyttä ja omaa ansaintaideaa.
10.1.2023 20:25Lukuaika 3 min

Kevytyrittäjän työttömyysturva

Yrittäminen on aaltoliikettä ja omalla tavallaan epävarmempaa kuin palkkatyö. Mitä tapahtuu jos työt loppuvat? Onko kevytyrittäjä oikeutettu työttömyysturvaan?

Yrittäjäksi ryhtymisen kynnys on madaltunut vuosi vuodelta, ja yrityksiä syntyy aiempaa enemmän. Aloittavan yrittäjän työttömyysturva kehittyy koko ajan kevytyrittäjälle suosiollisemmaksi. Yrittäminen siis kannattaa!

Miten tehdyn työn määrä vaikuttaa työttömyysturvaan?

Jos olet työtön työnhakija ja ryhdyt kevytyrittäjäksi, voit neljän ensimmäisen yrittäjäkuukauden aikana saada myös työttömyysetuutta. Tämä neljän kuukauden sääntö koskee sekä työttömyyspäivärahaa että työmarkkinatukea saavia henkilöitä. Jos neljän kuukauden jälkeen työsi arvioidaan yhä sivutoimiseksi, voidaan työttömyyskorvauksen maksua edelleen jatkaa sovellettuna.

Tämä tarkoittaa sitä, että ansaitsemasi palkka suhteutetaan saamasi tuen määrään. Sivutoimisena yrittäjänä sinun tulee kuulua palkansaajakassaan saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa.

 

Työtön työnhakija voi neljän ensimmäisen yrittäjäkuukauden aikana saada myös työttömyysetuutta.

 

Päätoimiselta yrittäjältä oikeus päivärahaan päättyy neljän kuukauden jälkeen. Tämä kannattaa muistaa etenkin silloin, kun työskentelet pajayrittäjänä päivätyösi ohella ja jäät yllättäen työttömäksi varsinaisesta toimestasi. Arvion siitä, oletko pää- vai sivutoiminen yrittäjä, tekee TE-toimisto.

Jos TE-toimiston mukaan kevytyrittäjyytesi työllistää sinua niin paljon, että päivätyön hakeminen vaikeutuu, tulkitsee se tuolloin sinut usein päätoimiseksi yrittäjäksi. TE-toimisto pyytää selvitystä toimeksiantoihin kuluvasta ajasta yrittäjältä itseltään, joten ole tarkkana siitä, kuinka omaa työmäärääsi arvioit.

 

Kevytyrittäjän työttömyysturva määräytyy tehdyn työn määrän, ei maksetun palkan mukaan.

 

Työttömänä työnhakijana voit ansaita kuukaudessa 300 euroa bruttona ilman, että tulot vaikuttavat työttömyysetuuteesi. Tästä summasta eteenpäin ansaitsemaasi palkkaa sovelletaan Kelan maksamaan päivärahaan. Kelan sivuilta voit laskea, paljonko tekemäsi työ vaikuttaa sinulle maksettuihin etuihin. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää kaavaa, jonka mukaan jokainen ansaittu euro vähentää Kelan etuutta 50 sentillä.

Mitä tapahtuu, jos kevytyrittäjyys kestää vain lyhyen aikaa?

Jo vuonna 2017 työttömyysturvalaissa voimaan tullut lyhytkestoisen yrittäjyyden määritelmä on edelleen voimassa. Työttömän työnhakijan ei tarvitse ilmoittaa alle kahden viikon lyhytkestoisesta yritystoiminnasta TE-toimistoon. Ainoastaan työstä saatu tulo pitää ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle. Sitä, kuinka paljon alle kahden viikon toimeksiantoja voi tehdä, ei ole määritelty laissa.  Kevytyrittäjän kohdalla kestoa arvioidaan toimeksiantojen pituuden mukaan. Vaikka eri toimeksiannot seuraisivat toisiaan katkeamattomasti, ei kahden viikon raja ylity silloin, kun kukin toimeksianto on kestoltaan alle kaksi viikkoa. Joskus kuitenkin TE-toimisto arvioi, että tarkastelujakso on syytä aloittaa, vaikka toimeksiannot olisivat alle kahden viikon mittaisia.

Yli kaksi viikkoa kestävästä toimeksiannosta pitää tehdä ilmoitus TE-toimistolle. Yritystoiminnan alkamisesta tehdään selvityspyyntö, jonka TE-toimisto käsittelee ja antaa siitä neljäksi kuukaudeksi päätöksen. Neljän ensimmäisen yrittäjäkuukauden aikana toimintasi pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida. Jos toimintasi tuottaa kuitenkin tuloa mainittuna aikana, voit saada niin sanottua soviteltua työttömyysetuutta. Näihin ehtoihin siitä, miten kevytyrittäjän työttömyysturva määräytyy, kannattaa tutustua huolellisesti ja kysyä neuvoa.

Pää- vai sivutoiminen? Mitä vaihtoehtoja kevytyrittäjällä on?

Jos sinulle päätetään myöntää työttömyysetuutta samaan aikaan, kun toimit kevytyrittäjänä, edellytetään, että haet samalla myös kokoaikatyötä. Kevytyrittäjyyttä ei katsota päteväksi syyksi kieltäytyä tarjotusta työstä tai muusta työllistymistä edistävästä palvelusta. Jos kuitenkin kieltäydyt, sinulle voidaan asettaa korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite.

 

Kun kevytyrittäjänä toimiminen on kestänyt neljä kuukautta, sen pää- ja sivutoimisuus arvioidaan.

 

Jos kevytyrittäjyys katsotaan päätoimiseksi, sinun lasketaan toimivan yrittäjänä. Eli jos TE-toimiston arvion mukaan kevytyrittäjänä työskentely työllistää sinua ajallisesti niin paljon, ettet kykene ottamaan vastaan kokopäivätyötä, menetät työttömyysetusi. Huomaa että TE-toimisto arvoi tässä ajankäyttöäsi, ei sitä, kuinka paljon itse asiassa tienaat. Jos kevytyrittäjyys arvioidaan sivutoimiseksi, mahdollisuus työttömyysetuuden saamiseen säilyy. Tyypillisesti kevytyrittäjyyden katsotaan työllistävän niin vähän, että yrittämisen katsotaan olevan sivutoimista.

Kevytyrittäjyytesi voidaan arvioida pää- tai sivutoimiseksi vasta neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen. Neljää ensimmäistä kuukautta ei arvioida takautuvasti. Arvioinnin tekemisessä hyödynnetään tietoa siitä, mikä on ollut yritystoimintasi todellinen työmäärä neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Päätöksen perusteena voidaan käyttää omaa selvitystäsi työmäärästä, jos muuta näyttöä ei ole olemassa.

Miten kevytyrittäjyys lopetetaan?

Työttömyysputken katkeaminen kevytyrittäjyyteen ei välttämättä ole negatiivinen asia - sehän tarkoittaa yleensä sitä että kevytyrittäjyytesi on lähtenyt rullaamaan hyvin! Jos kuitenkin katsot että sinulle on suurempi etu pysytellä työttömänä kuin työllistää itsesi kevytyrittäjänä, voit lopettaa kevytyrittäjyytesi milloin vain ilman erityistä ilmoitusta.

Jos työttömyytesi loppuukin siihen, että löydät itsellesi sopivan kokoaikatyön, uraa kevytyrittäjänä ei missään nimessä tarvitse hylätä. Voit toimia osa-aikaisena kevytyrittäjänä myös päivätyösi ohessa! Huomioi että verotuksessa sekä kevytyrittäjänä että ansiotyössä tienattu raha lasketaan yhteen, veroprosentin pitää siis kattaa molemmat ansiot.

Kevytyrittäjyys sopii myös opintojen oheen. Ei haittaa vaikka tekisit kevytyrittäjänä sekalaista työtä laidasta laitaan, voit laskuttaa mistä tahansa palvelutyöstä Omapajan kautta. Opiskelijana sinun on kuitenkin huolehdittava, ettei opintotukeen oikeuttava tuloraja pauku. Tulorajan voit tarkistaa Kelan sivuilta.

Omapajan asiakkaana voit kääntyä meidän puoleemme, jos kevytyrittäjyys ja työttömyysturva mietityttävät. Lisätietoa kevytyrittäjän työttömyysturvasta sekä pää- ja sivutoimisesta yrittämisestä antavat myös Kela ja työttömyyskassat. Yleinen työttömyyskassa YTK on julkaissut kevytyrittäjille tarkoitetun oppaan.

Kiinnostaisiko myös nämä?