Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Anne Karvonen hoitaa Omapassa yrittäjäasiakkuuksia
21.9.2023 12:30Lukuaika 3 min

Yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito – Mitä eroa niillä on?

Siinä missä yhdenkertainen kirjanpito keskittyy pääasiassa yrityksen tulojen ja menojen seurantaan, tarjoaa kahdenkertainen kirjanpito aina tarkan ja kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Erot yhdenkertaisen ja kahdenkertaisen kirjanpidon välillä

Yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito eroavat toisistaan kirjausmenetelmän ja tarkkuuden suhteen. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa taloudelliset tapahtumat kirjataan vain kerran, kun taas kahdenkertaisessa kirjanpidossa ne kirjataan aina vähintään kahteen vastakkaiseen tiliin.

Tämä tekee yhdenkertaisesta kirjanpidosta yksinkertaisemman, mutta samalla se tarjoaa vähemmän tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Kahdenkertainen kirjanpito yhdenkertaisen hinnalla

Omapajassa hoidamme kirjanpitosi aina kahdenkertaisena yritysmuodosta riippumatta.

Varaa keskusteluaika

Kahdenkertainen kirjanpito tarjoaa tarkan ja kattavan kuvan yrityksen taloudesta. Jokaiselle tilitapahtumalle tehdään vastakirjaus, mikä mahdollistaa tapahtumien tarkemman seurannan ja virheiden havaitsemisen. Kahdenkertainen kirjanpito sisältää myös ylimääräisiä tietoja, kuten välittömät ja välilliset verot sekä omaisuuden arvon muutokset.

Yhdenkertainen kirjanpito soveltuu yleensä pienille yrityksille, kun taas kahdenkertainen kirjanpito on laajemmin käytössä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä.

Yhdenkertainen kirjanpito:
  • Yksinkertainen ja vähän aikaa vievä.
  • Sopii mm. toiminimelle, joilla vähemmän taloudellisia tapahtumia.
  • Tapahtumat kirjataan kerran, yleensä tulo- ja menoerät erikseen.
  • Riittävä, jos et tarvitse tarkkaa kirjanpitoa ja monimutkaisia taloudellisia raportteja.
 
Kahdenkertainen kirjanpito:
  • Tarkempi ja samalla monimutkaisempi kirjanpitomenetelmä.
  • Käytetään usein suuremmissa yrityksissä, kuten osakeyhtiöissä.
  • Jokainen taloudellinen tapahtuma kirjataan vähintään kahteen tiliin (velka ja hyöty).
  • Tarjoaa tarkat tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja mahdollistaa monipuolisten taloudellisten raporttien tuottamisen.

 

Mitä tarkoittaa yhdenkertainen kirjanpito?

 

Yhdenkertaisen kirjanpidon perusteet

Yhdenkertainen kirjanpito on tapa kirjata yrityksen taloudelliset tapahtumat siten, että jokainen tapahtuma kirjataan vain kerran. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle tapahtumalle on vain yksi vastatili, johon se kirjataan. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa ei käytetä vastattavia tilejä, kuten kahdenkertaisessa kirjanpidossa.

Yhdenkertainen kirjanpito sopii erityisesti pienille yrityksille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, jotka eivät tarvitse laajaa ja monimutkaista kirjanpitoa. Se on helppo ymmärtää ja käyttää, ja se tarjoaa riittävästi tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Yhdenkertaisen kirjanpidon toimintaperiaate

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa jokainen tapahtuma kirjataan suoraan pääkirjanpitoon. Tapahtumat ja niiden vastatilit on jaettu eri tileille, kuten kassa, pankkitili, myyntisaamiset ja ostovelat. Kirjanpidon pääkirjassa näkyvät kaikki yrityksen taloudelliset tapahtumat aikajärjestyksessä.

 

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa ei käytetä tuloslaskelmaa tai tasetta, kuten kahdenkertaisessa kirjanpidossa.

 

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa ei käytetä tuloslaskelmaa tai tasetta, kuten kahdenkertaisessa kirjanpidossa. Sen sijaan yrityksen taloudellinen tilanne voidaan tarkastella suoraan pääkirjanpidosta, joka kertoo tulojen ja menojen kokonaissaldon sekä tilien saldot.

Yhdenkertaisen kirjanpidon hyödyt

Yhdenkertainen kirjanpito tarjoaa useita etuja pienille yrityksille ja itsenäisille ammatinharjoittajille ja kirjanpidon voi hoitaa myös itse. Se on helppo oppia ja käyttää ilman syvällistä kirjanpito-osaamista. Se säästää myös aikaa, koska tapahtumia ei tarvitse kirjata kahteen kertaan vastattaville tileille.

Yhdenkertainen kirjanpito tarjoaa riittävästi tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta pienimuotoisessa liiketoiminnassa. Se auttaa seuraamaan tuloja ja menoja sekä arvioimaan yrityksen kannattavuutta. Lisäksi se täyttää usein viranomaisten vaatimukset pienyrityksen kirjanpidosta.

Mitä tarkoittaa kahdenkertainen kirjanpito?

 

Kahdenkertainen kirjanpito tuo selkeyttä ja tarkkuutta talouden hallintaan

Kahdenkertainen kirjanpito on tehokas tapa hallita yrityksen taloutta, koska se tarjoaa selkeän ja tarkan kuvan taloudellisesta tilanteesta. Siinä taloudelliset tapahtumat kirjataan aina vähintään kahteen vastakkaiseen tiliin, jolloin tulojen ja menojen tasapaino säilyy.

Kahdenkertainen kirjanpito perustuu kaksoiskirjanpitoperiaatteeseen, jossa jokaiselle tilitapahtumalle on vastakirjaus. Tämä mahdollistaa tapahtumien tarkemman seurannan ja virheiden havaitsemisen. Lisäksi kahdenkertaisessa kirjanpidossa tulojen ja menojen lisäksi kirjataan myös välittömät ja välilliset verot sekä omaisuuden arvonmuutokset.

Kahdenkertainen kirjanpito on laajalti käytössä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä sekä kirjanpitoalan ammattilaisten keskuudessa.

Kahdenkertaisen kirjanpidon hyödyt ja käytännön vinkit

Kahdenkertainen kirjanpito tarjoaa useita hyötyjä yrityksen talouden hallinnassa. Se mahdollistaa tarkan ja kattavan kuvan taloudellisesta tilanteesta, mikä auttaa yritystä tekemään parempia päätöksiä ja suunnittelemaan verotusta. Lisäksi kahdenkertainen kirjanpito helpottaa kirjanpitäjän työtä, kun tapahtumien kirjaaminen ja virheiden havaitseminen on selkeää ja systemaattista.

Kahdenkertaisen kirjanpidon avulla yritys voi myös seurata tulojen ja menojen tasapainoa sekä varmistaa, että tilit ovat tasapainossa. Lisäksi se tarjoaa luotettavaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta sidosryhmille, kuten omistajille, sijoittajille ja viranomaisille.

 

Kahdenkertainen kirjanpito on tehokas työkalu yrityksen talouden hallinnassa.

 

Kahdenkertainen kirjanpito vaatii kuitenkin tarkkuutta ja huolellisuutta. On tärkeää tehdä kirjaukset oikein ja varmistaa, että vastakirjaukset tehdään aina asianmukaisesti. Lisäksi on hyvä pitää kirjanpitoa säännöllisesti ajan tasalla ja tarkistaa kirjaukset ja saldot säännöllisesti.

Kokonaisuudessaan kahdenkertainen kirjanpito on tehokas työkalu yrityksen talouden hallinnassa, ja sen avulla yritys voi tehdä parempia päätöksiä ja seurata taloudellista kehitystään tarkasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että molemmilla kirjanpitomenetelmillä on omat etunsa ja sovellusalueensa. On tärkeää valita kirjanpitomenetelmä, joka sopii parhaiten omaan yritykseen ja sen tarpeisiin. Omapajan yrittäjäasiakkaana saat aina käyttöösi kahdenkertaisen kirjanpidon yritysmuodosta riippumatta.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä: