Skip to content
Lukuaika 2 min

Kääntäjä, hanki työkokemusta jo opintojen ohessa

Kääntäjä on kielen ammattilainen. Oletko sinä sellainen – vai oletko vielä opiskelemassa kääntäjäksi? Tiesitkö, että voit tehdä opintojen ohessa töitä kevytyrittäjänä? Oman yritystoiminnan ohessa saat hyvää työkokemusta ja luotua suhteita tulevaa ammattiasi varten.

Jos vasta haaveilet kääntäjän työstä, sinunkin kannattaa pysyä mukana. Perehdymme seuraavaksi kääntäjän ammattiin ja työskentelymahdollisuuksiin. Joku voi joskus ajatella, että työssään kielenkääntäjä vain kääntää tekstin, mutta se ei aivan pidä paikkaansa. Kääntäjän työ voi olla paljon muutakin.

kaantaja_kevytyrittaja

Kääntäjän työ onnistuu myös päätyön tai opiskelujen ohessa kevytyrittäjänä.

Kääntäjän perustehtävänä on kääntää vieraskielistä tekstiä omalle äidinkielelleen – tai toisinpäin. Hän voi olla erikoistunut yhteen tai useampaan kieleen. Ammatissa tarvitaan kielitaidon lisäksi myös luovuutta, yhteistyötaitoja ja omatoimisuutta.

Kääntäjä voi kuitenkin tehdä muunkinlaista työtä kuin kirjoitetun tekstin kääntämistä. Hän voi olla esimerkiksi opetustehtävissä. Työpaikkoja kääntäjille on käännöstoimistojen lisäksi muun muassa yrityksissä ja valtiolla. Moni kääntäjä tekee töitä myös itsenäisenä yrittäjänä tai kevytyrittäjänä.

Millainen koulutus kääntäjällä on?

Auktorisoitu kääntäjä on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Helpompia käännöstöitä voi kuitenkin tehdä myös muutoin kieliä taitavat ja kääntäjiksi opiskelevat.

Yliopistoissa kääntämistä ja tulkkausta voi opiskella muun muassa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Joensuussa. Tutkintonimike ylemmässä korkeakoulututkinnossa on filosofian maisteri.

Jos haluaa saada oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä, siihen pitää hakea oikeus opetushallituksen yhteydessä toimivalta auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta. Auktorisoiduksi kääntäjäksi hyväksyttävän tulee olla luotettavaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö.

Hakijan kotikunta tulee olla Suomessa, tai hänellä pitää olla vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Hakijan pitää myös olla suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. 

Millaista kääntäjän työ käytännössä on?

Kääntäjän työ voi olla monenlaista. Käännettävät tekstit voivat vaihdella elokuvien tekstityksistä kodinelektroniikan käyttöohjeisiin. Kääntäjä voi myös olla erikoistunut joko yhteen tai useampaan kieleen. Kun kääntäjä työkseen kääntää tekstin, hän on useimmiten asiatekstikääntäjä.

Kääntäjä voi halutessaan tarjota myös konsulttipalveluja. Tämä onnistuu esimerkiksi oman erikoisalan terminologiaan liittyvissä käännöstehtävissä. Kääntäjän toimenkuvaan voi kuulua myös kielentarkistukseen liittyviä tehtäviä tai erilaisten tekstien toimittamista.

 

Moni kääntäjä tekee töitä myös itsenäisenä yrittäjänä tai kevytyrittäjänä.

 

Kääntäjä voi tehdä työtään myös av-kääntäjänä. Tällöin hän työskentelee audiovisuaalisten medioiden parissa. Tällaisia medioita ovat muun muassa televisio-ohjelmat, elokuvat sekä dvd- ja videojulkaisut. Tällaisessa työssä kääntäjän työ kohdistuu selostuksiin, tekstityksiin ja dubbaukseen, joka on jälkiäänitystä.

Myös opetustehtävät voivat kuulua kääntäjän työnkuvaan. Yliopistossa kääntämisen ja tulkkauksen opettajat kouluttavat tulevia tulkkeja, kääntäjiä ja muita kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita.

Tiedonhakua ja online kääntäjän apua

Kun kääntäjä tekee konkreettista käännöstyötä, siihen kuuluu keskeisesti tiedonhaku. Kääntäjä hankkii tietoa erilaisista lähteistä, muun muassa arkistoista ja kirjastoista kuin myös hakuteoksista ja sanakirjoista. Tietoa voi hakea nykyään usein myös erilaisista sähköisistä lähteistä kuten internetistä.

Internetiä kääntäjä voi käyttää apuna myös silloin, jos jokin sana tai sanonta on itsellä vielä hakusessa. Kääntäjän apuna ovat tällöin muun muassa erilaiset online-kääntäjät. Yksi tällainen on esimerkiksi Google Translate.

Google Translatessa kielten lataaminen onnistuu tarvittaessa myös offline-tilassa. Tämä tapahtuu siten, että lataa kielet omalle laitteelleen. Tällöin niitä voi kääntää myös ilman internetyhteyttä.