25.3.2020 21:14 Lukuaika 6 min

Konsultti kevytyrittäjänä – osaava haasteiden ratkaisija

Haluaisitko olla konsultti? Tuntuuko muiden ohjaus ja neuvonta itsellesi ominaiselta tavalta tehdä töitä? Jos näin on, tähän tehtävänkuvaan kannattaa tarttua. Konsultin tehtävissä voi nimittäin toimia hyvin monella eri koulutustaustalla. Tässä artikkelissa avaamme selkokielellä konsultin työtehtävät.

Mitä ihmettä konsultti tekee?

Lyhyeasti voidaan sanoa, että konsultti on neuvova asiantuntija. Se on yleisnimike organisaation ulkopuoliselle neuvovalle asiantuntijalle, joka on erikoistunut liikeyritysten taloudelliseen tai tekniseen neuvontaan ja kehittämiseen. Kaiken kaikkiaan konsultointityön määrite on kuitenkin niin laaja, että se kattaa aiheet liikkeenjohdon neuvonnasta sisustamiseen tai vaikkapa louhintakonsultointiin.

Konsultin rooli ja tehtävänkuva vaihtelevat suurestikin eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan. 

Mikä on henkilöstökonsultti?

Esimerkiksi henkilöstökonsultti etsii, valitsee ja välittää työntekijöitä työnantajille, jotka tarvitsevat uutta työvoimaa. Työhön voi kuulua myös tarvittavien työntekijöiden osaamisvaatimusten ja määrän arviointia, sopimusasioita ja koulutusten järjestämistä. Konsultti tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja, työelämän tuntemusta ja haastattelutaitoja.

Henkilöstökonsultti toimii yrittäjänä tai palkattuna asiantuntijana. Työtehtävät vaihtelevat sen perusteella, onko työnantaja konsultointia tai henkilöstövuokrausta harjoittava yritys vai työ- ja elinkeinotoimistossa työskentelevä virkailija.

 

Konsultin rooli ja tehtävänkuva vaihtelevat suurestikin eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

 

Työnantajat ottavat useimmiten yhteyttä henkilöstökonsulttiin silloin, kun he tarvitsevat osaavia työntekijöitä eri tehtäviin. Työhön kuuluu myös työntekijöiden ohjeistamista ja neuvomista työhön liittyvissä asioissa sekä heidän pyyntöihinsä, kyselyihinsä ja tiedusteluihinsa vastaamista.

Henkilöstökonsultin työ on paljolti asiakaspalvelutyötä. Työhön liittyy työnantajasta riippuen myös käyntejä asiakasyrityksissä, oppilaitoksissa ja työpaikoissa. Tärkeimpiä työvälineitä ovat tietokone ja puhelin.

Henkilöstökonsulttien koulutustaustat vaihtelevat – niin kuin yleensä ottaen kaikkien konsulttien. Yleensä henkilöstökonsultilla on kuitenkin korkeakoulututkinto joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Yliopistossa konsultiksi haluava voi opiskella esimerkiksi psykologiaa, kauppatieteitä ja kasvatustieteitä. Koulutus voi myös seurailla sitä toimialaa, jonka työntekijöitä konsultilla on tarkoitus välittää. Ammattikorkeakoulusta valmistunut konsultti on voinut opiskella esimerkiksi liiketaloutta.

Entä sitten it-konsultti?

Henkilöstökonsultin lisäksi konsultti voi olla esimerkiksi myös liikkeenjohdon konsultti tai it-konsultti. It-konsultti auttaa asiakasyrityksiään informaatioteknologian soveltamisessa yrityksen liiketoimintaprosesseihin. It-konsultin määritelmä viittaa siis todella laajaan yrityskenttään ja konsulttien ammattikuntaan.

It-konsultointi on it-osaamisen soveltamista asiakkaan liiketoimintaan ilman, että konkreettista valmisohjelmistoa tai ohjelmiston toteutustyötä välitetään asiakkaalle. Konsultointi on näin ollen asiakkaan tarpeesta lähtenyttä opastamista ja auttamista. Se ei siis ole itse koodin tuotantoa tai ohjelmiston myyntiä.

Kun it:tä lähdetään soveltamaan liiketoimintaan, yrityksillä on useimmiten mahdollisuus hyödyntää valmisohjelmistoa. Sen käytössä saatetaan sitten tarvita it-konsulttia ja hänen antamaansa opastusta ja neuvoja. Käytännössä it-projektit kuitenkin useimmiten sisältävät usein sekä valmisohjelmistoja, konsultointia sekä koodaamista.

Tai liikkeenjohdon konsultti?

Liikkeenjohdon konsultit ovat nykyään useimmiten joko suuria kansainvälisiä toimijoita tai pienempiä, paikallisia erityisosaajia. Suuret konsultointiyritykset tarjoavat yleensä sekä tietoteknistä ja taloushallinnollista osaamista kuin strategista konsultointiakin.

Osa isoista konsultointiyrityksistä yhdistävät tuotantoteknisen konsultoinnin liikkeenjohdon konsultointiin. Pienemmät konsultointiyritykset voivat olla erikoistuneet esimerkiksi rekrytointiin ja muihin henkilöstöhallinnon kysymyksiin.

Marjanah Sadiq hyppäsi konsultin rooliin Omapajan kevytyrittäjänä

Marjanah Sadiq on konsultti, ja hän on myös Omapajan kevytyrittäjä. Hänen koulutustaustansa on humanistisissa tieteissä, mutta hän on erikoistunut palvelusektorin kansainväliseen kauppaan.

”Kevytyrittäjyys on mahdollistanut minun joustavasti vaihtaa roolia työntekijän ja konsultin välillä. Olen voinut näin myös tehdä töitä opintojen ohessa, kun en halunnut olla täysipäiväinen yrittäjä.”

Omalla alallaan Sadiq kokee, että kevytyrittäjyys toimii hyvin.

 

"Harvemmin kun ymmärretään, että humanististen tieteiden pohjalta voidaan tehdä töitä liiketoiminnan parissa."

 

”Harvemmin kun ymmärretään, että humanististen tieteiden pohjalta voidaan tehdä töitä liiketoiminnan parissa. Lisäksi voin kevytyrittäjänä vapaasti vaihtaa statustani yrittäjyyden ja palkatun työntekijän välillä.”

Parasta kevytyrittäjyydessä on Sadiqin mielestä se, että sen ansiosta hänellä on ollut mahdollisuus ulkoistaa laskutus täysin ja kohtuullisella kustannuksella.

”Haastavinta kevytyrittäjyydessä on mielestäni uusien asiakkaiden löytäminen ja projektien varmistaminen eli markkinointi – niin kuin monella muullakin alalla. Teen yleensä mielellään kerralla yhtä isompaa projektia, ja sen lisäksi otan vastaan lyhyitä toimeksiantoja.”

Konsultti neuvoo, opastaa ja vinkkaa

Konsulttien työ sekä muu neuvonta ja suostuttelu on ikivanha taito. Neuvonantajia käyttivät muinoin jasiako Rooman senaattorit. Liikkeenjohdon konsultoinnin katsotaan puolestaan periytyvän 1800- ja 1900-lukujen vaihteen työntutkimuksen ja tieteellisen liikkeenjohdon tekniikoista eli taylorismista.

1980-luvulla kansainvälistyvät suomalaisyritykset oppivat käyttämään suurten kansainvälisten konsulttitoimistojen palveluita. 1990-luvun alun lama kuitenkin leikkasi Suomessa konsultoinnin kysyntää monelta osin. Laman jälkeen konsultointi lähti taas nousuun erityisesti suurten kansainvälisten konsultointitoimistojen kautta.

Maailmanpankin ja Stanfordin yliopiston tutkimusten mukaan konsultoinnin vaikutuksesta yritysten kannustimia parannettiin, kehitettiin tuotannon ja varaston hallintaa, tehtävät ja vastuut määritettiin tarkemmin ja epäkohtia korjattiin. Hyödyt olivat selkeitä vertailuyrityksiin nähden. Konsultti siis kiinnittää huomioita haasteisiin, joita lähdetään parantamaan.