Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

25.3.2020 21:14Lukuaika 3 min

Konsultti kevytyrittäjänä – osaava haasteiden ratkaisija

Tuntuuko muiden ohjaus ja neuvonta itsellesi ominaiselta tavalta tehdä töitä? Jos näin on, konsultin tehtävään kannattaa tarttua. Voit nimittäin toimia hyvin monella eri koulutustaustalla. Tässä artikkelissa avaamme selkokielellä konsultin työtehtävät.

Mitä konsultti tekee?

Lyhyeasti voidaan sanoa, että konsultti on neuvova asiantuntija. Se on yleisnimike organisaation ulkopuoliselle neuvovalle asiantuntijalle, joka on erikoistunut liikeyritysten taloudelliseen tai tekniseen neuvontaan ja kehittämiseen. Kaiken kaikkiaan konsultointityön määrite on kuitenkin niin laaja, että se kattaa aiheet liikkeenjohdon neuvonnasta sisustamiseen tai vaikkapa louhintakonsultointiin.

Rooli ja tehtävänkuva vaihtelevat suurestikin eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan. 

Konsultin työpaikat

Konsultin työpaikkoja voivat usein liikkeenjohdon (business-konsultti), henkilöstöhallinnon, ympäristökonsultoinnin, teknisen konsultoinnin, yritysten kehittämispalvelujen ja IT:n parista. Työnantajana tai oikeastaan toimeksiantajana voivat olla niin yksityiset yrityksen kuin julkishallintokin.

Konsultoinnin avoimet työpaikat löytyvät mm. Duunitorista.

Mikä on henkilöstökonsultti?

HR-konsultti esimerkiksi etsii, valitsee ja välittää työntekijöitä työnantajille, jotka tarvitsevat uutta työvoimaa. Työhön voi kuulua myös tarvittavien työntekijöiden osaamisvaatimusten ja määrän arviointia, sopimusasioita ja koulutusten järjestämistä. Henkilöstöasiantuntija tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja, työelämän tuntemusta ja haastattelutaitoja.

Näin aloitat konsultin työt kevytyrittäjänä!

Lataa ilmainen opas!

Henkilöstökonsultti toimii yrittäjänä tai palkattuna asiantuntijana. Työtehtävät vaihtelevat sen perusteella, onko työnantaja konsultointia tai henkilöstövuokrausta harjoittava yritys vai työ- ja elinkeinotoimistossa työskentelevä virkailija.

 

Konsultin rooli ja tehtävänkuva vaihtelevat suurestikin eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

 

Työnantajat ottavat useimmiten yhteyttä henkilöstökonsulttiin silloin, kun he tarvitsevat osaavia työntekijöitä eri tehtäviin. Työhön kuuluu myös työntekijöiden ohjeistamista ja neuvomista työhön liittyvissä asioissa sekä heidän pyyntöihinsä, kyselyihinsä ja tiedusteluihinsa vastaamista.

Henkilöstökonsultin työ on paljolti asiakaspalvelutyötä. Työhön liittyy työnantajasta riippuen myös käyntejä asiakasyrityksissä, oppilaitoksissa ja työpaikoissa. Tärkeimpiä työvälineitä ovat tietokone ja puhelin.

HR-konsultointiin liittyvissä tehtävissä tekijöiden koulutustaustat vaihtelevat. Yleensä hänellä on kuitenkin korkeakoulututkinto joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Yliopistossa konsultiksi haluava voi opiskella esimerkiksi psykologiaa, kauppatieteitä ja kasvatustieteitä. Koulutus voi myös seurailla sitä toimialaa, jonka työntekijöitä konsultilla on tarkoitus välittää. Ammattikorkeakoulusta valmistunut on voinut opiskella esimerkiksi liiketaloutta.

HR-konsultti, palkka

Keskimääräinen kuukausipalkka on noin 3440 euroa kuukaudessa.

Mitä tekee it-konsultti?

It-konsultoinnin parissa tekijä auttaa asiakasyrityksiään informaatioteknologian soveltamisessa yrityksen liiketoimintaprosesseihin. It-asiantuntijan määritelmä viittaa siis todella laajaan yrityskenttään ja ammattikuntaan.

It-konsultointi on it-osaamisen soveltamista asiakkaan liiketoimintaan ilman, että konkreettista valmisohjelmistoa tai ohjelmiston toteutustyötä välitetään asiakkaalle. IT-asiantuntijan työ on näin ollen asiakkaan tarpeesta lähtenyttä opastamista ja auttamista. Se ei siis ole itse koodin tuotantoa tai ohjelmiston myyntiä. It-konsultoinnin työpaikat löytyvät usein sap-konsultoinnin tai erp-konsultoinnin parista.

Kun it:tä lähdetään soveltamaan liiketoimintaan, yrityksillä on useimmiten mahdollisuus hyödyntää valmisohjelmistoa. Sen käytössä saatetaan sitten tarvitait-asiantuntijaa ja hänen antamaansa opastusta ja neuvoja. Käytännössä it-projektit kuitenkin useimmiten sisältävät usein sekä valmisohjelmistoja, konsultointia sekä koodaamista.

IT-konsultti, palkka

Keskimääräinen kuukausipalkka on noin 5000 euroa kuukaudessa.

Mitä tekee liikkeenjohdon konsultti?

Liikkeenjohdon konsultointi on koostuu useimmiten joko suurista kansainvälisiä toimijoista tai pienemmistä, paikallisista erityisosaajista. Johdon konsultointi tarjoaa yleensä sekä tietoteknistä ja taloushallinnollista osaamista kuin strategista konsultointiakin.

Osa isoista konsultointiyrityksistä yhdistävät tuotantoteknisen konsultoinnin liikkeenjohdon konsultointiin. Pienemmät konsultointiyritykset voivat olla erikoistuneet esimerkiksi rekrytointiin ja muihin henkilöstöhallinnon kysymyksiin.

Liikkeenjohdon konsultti, palkka

Liikkeenjohdon konsultoinnin palkka on noin keskimäärin 7400 euroa kuukaudessa.

Konsultin koulutus

Konsultiin koulutukseen ei oikeastaan ole valmiita ratkaisuja vaan moni ryhtyykin konsultoimaan hankittuaan työkokemusta esimerkiksi palkkatyön kautta. Usein konsulteilla on takataskussaan ammattiosaamisen lisäksi vähintään maisterintutkinto joltain tietyltä erikoisalalta. 

Marjanah Sadiq hyppäsi konsultin rooliin Omapajan kevytyrittäjänä

Marjanah Sadiq tekee työtään kevytyrittäjä. Hänen koulutustaustansa on humanistisissa tieteissä, mutta hän on erikoistunut palvelusektorin kansainväliseen kauppaan.

”Kevytyrittäjyys on mahdollistanut minun joustavasti vaihtaa roolia työntekijän ja konsultin välillä. Olen voinut näin myös tehdä töitä opintojen ohessa, kun en halunnut olla täysipäiväinen yrittäjä.”

Omalla alallaan Sadiq kokee, että kevytyrittäjyys toimii hyvin.

 

"Harvemmin kun ymmärretään, että humanististen tieteiden pohjalta voidaan tehdä töitä liiketoiminnan parissa."

 

”Harvemmin kun ymmärretään, että humanististen tieteiden pohjalta voidaan tehdä töitä liiketoiminnan parissa. Lisäksi voin kevytyrittäjänä vapaasti vaihtaa statustani yrittäjyyden ja palkatun työntekijän välillä.”

Parasta kevytyrittäjyydessä on Sadiqin mielestä se, että sen ansiosta hänellä on ollut mahdollisuus ulkoistaa laskutus täysin ja kohtuullisella kustannuksella.

”Haastavinta kevytyrittäjyydessä on mielestäni uusien asiakkaiden löytäminen ja projektien varmistaminen eli markkinointi – niin kuin monella muullakin alalla. Teen yleensä mielellään kerralla yhtä isompaa projektia, ja sen lisäksi otan vastaan lyhyitä toimeksiantoja.”

Neuvontaa ja opastusta – mitä konsultointi tarkoittaa?

Konsulttien työ sekä muu neuvonta ja suostuttelu on ikivanha taito. Neuvonantajia käyttivät muinoin jasiako Rooman senaattorit. Liikkeenjohdon konsultoinnin katsotaan puolestaan periytyvän 1800- ja 1900-lukujen vaihteen työntutkimuksen ja tieteellisen liikkeenjohdon tekniikoista eli taylorismista.

1980-luvulla kansainvälistyvät suomalaisyritykset oppivat käyttämään suurten kansainvälisten konsulttitoimistojen palveluita. 1990-luvun alun lama kuitenkin leikkasi Suomessa konsultoinnin kysyntää monelta osin. Laman jälkeen konsultointi lähti taas nousuun erityisesti suurten kansainvälisten konsultointitoimistojen kautta.

Maailmanpankin ja Stanfordin yliopiston tutkimusten mukaan konsultoinnin vaikutuksesta yritysten kannustimia parannettiin, kehitettiin tuotannon ja varaston hallintaa, tehtävät ja vastuut määritettiin tarkemmin ja epäkohtia korjattiin. Hyödyt olivat selkeitä vertailuyrityksiin nähden. Konsultti siis kiinnittää huomioita haasteisiin, joita lähdetään parantamaan.

Nämä voisi kiinnostaa sinua?