Skip to content
22.1.2020 20:48 Lukuaika 7 min

Ota etumatkaa kilpailijoihin – tee markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma – kuulostaa työläältä, vai mitä? Onko se ihan välttämätön? Pitäisi pohtia ja eritellä yrityksen liiketoimintaa, strategiaa ja tulevaisuuden tavoitteita. Pitäisi nähdä vaivaa, laittaa asioita ylös ja mitata tuloksia. Onko kaikki vaiva sen arvoista? Mitä jos kävelisi vain ohi tästä aiheesta?

markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma vaatii aluksi työtä, mutta vaivannäkö palkitaan yrityksen tuloksella.

Jos haluat, että yrityksesi menestyy kilpailijoitasi paremmin, ei kannata sivuuttaa markkinointisuunnitelmaa olankohautuksella. Suunnitelman tekeminen toki teettää hiukan työtä, mutta se maksaa varmasti myöhemmin takaisin vaivannäön. Markkinointi on yksi yritystoiminnan keskeisimmistä ja tärkeimmistä asioista – ja se vain on fakta, että se vaatii suunnitelmallisuutta.

Markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä olennaiseksi osaksi yrityksen arkea. Tällöin tulee valittua markkinointistrategia, joka pysyy kirkkaana mielessä koko ajan. Samalla olet koko ajan tietoinen siitä, tehdäänkö yrityksessä markkinoinnin kannalta oikeita asioita.

Jotta yrityksen markkinointisuunnitelman teko olisi mahdollisimman vaivatonta, olemme kirjoittaneet tämän artikkelin sinulle. Olemme koonneet tähän artikkeliin keskeisimpiä asioita, joita markkinointisuunnitelman teossa kannattaa huomioida. Millaisiin asioihin kannattaa keskittyä? Millaisia asioita on hyvä pohtia suunnitelmaa tehdessä?

Ota nämä seikat huomioon suunnittelua aloittaessasi

Markkinointisuunnitelma on yleensä totuttu tekemään niin, että sitä laadittaessa ajatellaan vuosikelloa. Tällöin tulee väljästi määriteltyä markkinoinnin päätoimenpiteet kalenterivuoden aikana. Vuosikelloon kannattaa kuitenkin suhtautua joustavasti, jotta se ei kahlitsisi omaa toimintaa liikaa.

Markkinointisuunnitelma toimii tehokkaasti ja vastaa tarkoitustaan, kun se on joustava. Nykyisen digimaailman aikana suunnitelmat eivät pysty olemaan täysin kiveen hakattuaja: tilanteet vaihtelevat niin nopeasti. Siksipä markkinointisuunnitelman orjallinen noudattaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Vaikka nykyaika onkin nopeatempoista, markkinointisuunnitelman laatimisesta ei saa luopua. Markkinoinnissa tarvitaan suunnitelmallisuutta, ja markkinointisuunnitelma antaa suuntaa ja tienviittoja yrityksen markkinointiin.

 

Kun suunnitelma pilkotaan pienempiin osiin, tällöin on mahdollista nopeammin reagoida muuttuviin markkinatilanteisiin.

 

Vuosikellon sijaan markkinointisuunnitelmaa laatiessaan vuoden voisi kuitenkin jakaa esimerkiksi kolmen kuukauden jaksoihin. Kun suunnitelma pilkotaan pienempiin osiin, tällöin on mahdollista nopeammin reagoida muuttuviin markkinatilanteisiin.

Huomioi myynnin ja markkinoinnin kiinteä yhteys

Kun alkaa tehdä markkinointisuunnitelmaa, kannattaa ottaa huomioon, että markkinoinnilla on kiinteä yhteys myyntiin. Näin ollen sitä ei siis voi tarkastella vain jotenkin irrallisena osana yrityksen toiminnassa. Markkinoinnin ja myynnin yhteys on niin kiinteä, että käytännössä niillä on yhteiset mittarit.

Myynnin ja markkinoinnin yhteys on erityisen kiinteä pienyrittäjän yritystoiminnassa. Tästä aiheesta voit halutessasi lukea lisää aikaisemmasta artikkelistamme.

Artikkelissa Omapajan valmennusjohtaja ja pääomistaja Markku Jääskeläinen antaa vinkkejä pienyrittäjän markkinointiin. Hän avaa myös syitä siihen, miksi myynti ja markkinointi joskus epäonnistuu.

Miten markkinointisuunnitelma tehdään?

Markkinointisuunnitelman tekoon ei ole olemassa täysin valmista ja yhtä selkeää sapluunaa, joka sopisi kaikille. Jokainen yritys on ainutlaatuinen ja omanlaisensa. Siksipä suunnitelman teossa tilannetta pitää katsoa aina yrityskohtaisesti.

Kun markkinointisuunnitelma tehdään, kannattaa huomioida, että markkinoinnissa ovat mukana kaikki henkilöt, jotka ovat kytköksissä yritykseen. Näin ollen myös asiakkaat ovat tärkeä osa markkinointisuunnitelmaa. Kannattaa siis esimerkiksi huomioida asiakkailta saatu palaute. Se kertoo siitä, mikä on oikeasti tärkeää ja olennaista oman yrityksen markkinoinnin kannalta.

Aivan aluksi kannattaa kuitenkin jokaisen yrityksen perehtyä tarkasti omaan liiketoimintaan, yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Erilaisten kysymysten avulla saadaan luotua yrityksen nykytilanteesta kokonaiskuva, minkä perusteella markkinointisuunnitelma laaditaan.

Kun teet markkinointisuunnitelmaa, kiinnitä siis huomiosi seuraaviin yritystoiminnan osa-alueisiin ja vastaa yrityksesi tilannetta kartoittaviin kysymyksiin.

Markkinointiselvitys: Kuka yrityksessä toteuttaa markkinointia? Onko yritykselle tehty markkinaselvitystä? Kuinka paljon tuotteellesi tai palvelullesi on tarvetta?

Asiakkaat: Millaisia asiakkaita yrityksellä on? Kuka on yrityksesi haluttavin asiakas? Millaisia heidän tarpeensa ja ostoperusteensa ovat?

Kilpailija-analyysi: Ketä muita vastaavia toimijoita tiedät? Kuinka hyvin tiedät markkinoista ja kilpailijoista? Miksi asiakas ostaisi juuri teidän yrityksenne tuotteita tai palveluja? Miten oma tuotteesi tai palvelusi on muita houkuttelevampi? Miten yrityksesi markkinointi sopeutetaan havaittuun kilpailutilanteeseen?

Myynti: Millä tavalla yritys myy tuotteitaan tai palvelujaan? Miksi tuotetta tai palvelua myydään? Miten yrityksesi eroaa muista edukseen?

Brändi: Millainen brändi yritykselläsi on? Mitä haluatte brändin avulla viestiä? Miten yrityksellesi asetetut tavoitteet, liikeidea ja strategia auttavat toteuttamaan markkinointia tehokkaasti?

Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet: Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia yritykselläsi on? Miten nämä kannattaa huomioida markkinoinnissa?

Tavoitteet: Onko yritykselläsi selkeät tavoitteet? Mitä markkinoinnilla halutaan konrkeettisesti saavuttaa ja saada aikaan?

Tuloksellisuus: Millaisia tuloksia markkinoinnilla halutaan saada aikaan? Mitkä seikat kertovat onnistumisesta markkinoinnissa?

Tulosten mittaus: Millaisilla mittareilla markkinoinnin tuloksia yrityksesi mittaa? Missä tulokset näkyvät juuri sinun yrityksessäsi parhaiten?

Kirjaa ylös suunnitelmasi

Kun olet pohtinut edellä olevia asioita ja vastannut kysymyksiin, voit työstää oman yrityksesi toimintaa tukevan markkinointisuunnitelman. Siinä tulisi olla määriteltynä selkeät markkinointitoimenpiteet. Mitä minäkin ajankohtana tehdään, jotta markkinointi saadaan onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla?

 

Markkinointisuunnitelman tulisi olla selkeä ja helposti toteutettava. Huolehdi siis siitä, ettei siitä tule liian monimutkaista ja vaikeasti toteutettavaa.

 

Kirjoita markkinointisuunnitelma toimenpideohjelmaksi. Se on itse laatimasi työkalu, jolla voit huolehtia siitä, että yrityksessäsi tehtävät markkinointitoimenpiteet ovat tehokkaita, hyvin suunniteltuja ja toteutettuja.

Markkinointisuunnitelman tulisi olla selkeä ja helposti toteutettava. Huolehdi siis siitä, ettei siitä tule liian monimutkaista ja vaikeasti toteutettavaa. Olennaisinta on, että siinä on tietoja markkinoinnin vastuualueista, aikatauluista, kilpailijoista, markkinoista, tehtävistä toimenpiteistä, yrityksen tavoitteista ja kehittämisestä. Lopuksi on tärkeää eritellä, kuka markkinoitisuunnitelman toteutusta koordinoi.

Jos itse laaditun markkinointisuunnitelman tekeminen tuntuu liian vaikealta, käytä apuna internetiä. Löydät helposti netistä valmiita pohjia, joiden avulla suunnitelman rakentaminen on helppoa ja vaivatonta.

Jos haluat tehdä markkinointisuunnitelman vuosikelloa mukaillen, siihen löytyy pohja esimerkiksi täältä.

Pienelle yritykselle löydät apua markkinointisuunnitelman tekemiseen esimerkiksi täältä.

Muista myös digitaalinen markkinointisuunnitelma!

Nykyaikana markkinointi tapahtuu paljolti digitaalisesti internetin ja sosiaalisen median välityksellä. Siksipä markkinointisuunnitelma pitää suunnitella siten, että tämä huomioidaan. Kun suunnittelet digitaalista markkinointia yrityksellesi, huomioi ainakin seuraavat seikat:

Sosiaalinen media. Sosiaalinen media on nykyaikana tärkeä väline markkinoinnissa. Mainostajan on erittäin olennaista ymmärtää mahdollisuutensa siellä, sillä sosiaalinen media on kaikkialla.

Hakukoneoptimointi. Nykyaikana suurin osa yritysten asiakkaista hakevat tietoa erilaisista tuotteista ja palveluista internetin avulla. Ostopäätös tehdään usein vasta tämän jälkeen. Hakukoneoptimoinnin avulla varmistat, että tieto yrityksestäsi ja sen tarjoamista tuotteista ja palveluista löytyy toimintaanne kuvaavilla sanoilla. Näin markkinointisuunnitelma sisältää myös verkkosivuston SEO-toimenpiteet.

Hakusanamainonta. Hakusanamainonnalla tarkoitetaan mainontaa, joka tapahtuu hakukoneissa, kuten Google. Se on kohdennettua mainontaa. Sillä pyritään tavoittamaan ne yrityksen potentiaaliset asiakkaat, jotka hakevat tietoa hakukoneista. Yritys siis maksaa hakukoneelle tehtyjen mainosten kautta yrityksen sivuille tulleista kävijöistä.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Markkinoinnin automaatiossa kerätään esimerkiksi yhteystietoja potentiaalisille asiakkaille. Yhteystietojen vastineeksi asiakkaille tarjotaan heitä kiinnostaviin tuotteisiin liittyviä sisältöjä. Esimerkiksi sähköpostin avulla asiakkaille voidaan lähettää uutiskirjeitä automaattisesti.