Skip to content
13.4.2020 22:28 Lukuaika 6 min

Personal trainer – näin hankit unelma-ammatin

Personal trainer on liikunta-alan ammattilainen. Tiedätkö, miten sellaiseksi opiskellaan? Haluaisitko itsekin tehdä töitä liikunnan parissa? Oletko kuullut kevytyrittäjyydestä liikunta-alalla?

Kevytyrittäjänä voit ottaa huolettomana ensiaskeleesi yrittäjyyden tiellä. Se onnistuu hyvin myös liikunta-alalla ja personal trainerina. Mutta oletko tullut ajatelleeksi, mitä erityistä personal trainingin opiskelussa ja liikunta-alalla työskentelyssä on?

Personal trainingin ja liikunta-alan opiskelu sekä alalla työskentely kannattaa omankin hyvinvoinnin takia: hyväkuntoinen ihminen sairastaa vähemmän ja jaksaa elämässään enemmän. Liikunta ja terveellinen ravinto auttavat myös välttämään monia sairauksia diabeteksesta sydän- ja verisuonisairauksiin.

Inka Honkimaa on kevytyrittäjä ja liikuntaohjaaja

Inka Honkimaa tekee kevytyrittäjänä töitä liikunta-alalla. Vaikka Honkimaan työssä onkin yhtymäkohtia personal trainerin työhön, hän ei kuitenkaan ole varsinaisesti personal trainer.

”Oma työni liikunta-alalla ei vaadi koulutusta. Työssäni kysytään ainoastaan liikunnallisuutta, intohimoa urheilemiseen ja sosiaalisia taitoja. Perusosaaminen kuntosalilla toimimiseen pitää toki olla.”

Honkimaa on ryhmäliikuntaohjaaja. Kevytyrittäjänä hän alkoi toimia samoihin aikoihin, kun aloitti työt kuntosalilla.

”Valitsin kevytyrittäjyyden, sillä palkanmaksu oli helpointa hoitaa kevytyrittäjänä.”

Hän on tykännyt tästä järjestelystä myös siksi, että kevytyrittäjyyden myötä hän on saanut kosketuksen yrittäjänä toimimiseen.

”On ollut mukava saada pientä ensimakua yrittäjyydestä! Mielestäni kevytyrittäjyys toimii liikunta-alalla erinomaisesti.”

Honkimaa sanoo, että hän on oppinut kevytyrittäjyyteen nopeasti, ja se on hänestä kaikin puolin suhteellisen helppoa. Se ei vaadi erityistä osaamista yrittäjyydestä. Honkimaa kannustaakin kokeilemaan kevytyrittäjyyttä, jos itsellä vain on innostusta asiaan.

”Jos tietää, mitä haluaa, ja itsellä on positiivista energiaa asiaansa, niin mene sitä kohti vain!”

Liikuntaohjaaja – siitä innostava ja monipuolinen työ!

Liikuntaohjaajat ohjaavat liikuntaa ja suunnittelevat liikuntapalveluja muun muassa kuntien, järjestöjen ja liikuntapalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, innostavaa asennetta sekä kattavaa tuntemusta siitä lajista, jonka parissa työskentelee.

Liikunnanohjaajan tulee hallita tavallisimpien liikuntalajien ja -muotojen suoritustekniikat. Hänen tulee myös osata opettaa ja ohjata lajin harrastamista. Työssä korostuvat myös ohjaajan omat liikunnalliset taidot.

 

”Jos tietää, mitä haluaa, ja itsellä on positiivista energiaa asiaansa, niin mene sitä kohti vain!”

 

Liikunnanohjaaja tarvitsee hyvät vuorovaikutustaidot, sillä työskentely tapahtuu eri ihmisryhmien kanssa. Kaikkien yksilöiden ja asiakasryhmien erilaiset tarpeet tulee osata ottaa huomioon.

Liikunnanohjauksessa ohjaajalla tulee olla kokonaisvaltainen tietämys sekä ihmisen henkisestä että fyysisestä kehityksestä. Organisointitaitoja häneltä kysytään siinä kohtaa, kun hänen tulee luoda verkostoja ja mahdollisuuksia erilaisten ikä- ja väestöryhmien harrastustarpeisiin.

Jos liikunnanohjaaja toimii yrittäjänä, häneltä vaaditaan myös yritystoiminnan tuntemusta. Muun muassa kevytyrittäjyys on oiva keino tutustua yrittäjyyden maailmaan.

Liikunta-ala – näin pääset alalle

Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tutkintonimike on tällöin liikuntaneuvoja. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona tai oppisopimuksella. Myös liikunnan ammattitutkinto ja valmentajan erikoisammattitutkinto voidaan suorittaa näyttötutkintona.

Jos haluat opiskella liikunta-alaa ammattikorkeakoulussa, voit suorittaa siellä liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon liikunnanohjaaja (AMK).

Liikunnanohjaajan lähinimikkeitä ovat aerobic-ohjaaja, kuntosaliohjaaja, liikuntaohjaaja ja personal trainer. Kiinnostuitko itse nimenomaan personal trainer -koulutuksesta? Haluaisitko lähteä opiskelemaan alaa?

Myös personal traineriksi opiskelun mahdollisuuksia on runsaasti, sillä koulutuksia tarjoaa valtakunnallisesti useat eri koulutusorganisaatiot. Yksi tällaisista on muun muassa Trainer4You.

Personal trainer -koulutuksella alan ammattilaiseksi

Personal trainer -koulutuksen tavoitteena on kouluttaa liikunta-alan ammattilaisia. Opiskelu tehdään useimmiten lähiopetusjaksojen ja etäopetuksen avulla. Koulutuksen perustana on auktorisoitu personal training koulutuksen standardit, jotka on luonut SKY.

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry (SKY) on Suomen Yrittäjien toimialajärjestö. Se hallinnoi personal trainereita kouluttavien koulutusorganisaatioiden auktorisointia Suomessa. SKY myös tukee ja kehittää alan toimintaa.

Inka_honkimaa_kevytyrittaja

Inkan vinkki personal trainereiksi haluaville. ”Jos tietää, mitä haluaa, ja itsellä on positiivista energiaa asiaansa, niin mene sitä kohti vain!”

SKY on luonut SKY-standardit personal trainereita kouluttaville organisaatioille. Ne on luotu suomalaisen personal trainer -koulutuksen suuntaviivoiksi. SKY:n laatustandardit ovat perusta kaikille Suomessa toimiville personal trainereita kouluttaville koulutusorganisaatioille.

Mitä on personal training?

Kiinnostuitko personal trainerin työstä ja koulutuksesta? Haluaisitko tietää tarkemmin, mitä personal training on? Yksinkertaistettuna se on yksilöllistä kunto- ja hyvinvointivalmennusta. Ohjaus rakentuu huolellisesti suunnitellun kunto-ohjelman, yksilöllisen seurannan ja konsultoinnin perustalle.

Personal trainerin ohjauksessa asiakas saa täsmällistä, monipuolista ja yksilöllistä ohjausta. Liikuntaharjoitusten lisäksi personal trainer ohjaa asiakastaan myös terveellisen ruokavalion ja hyvien elämäntapojen löytämisessä.

Personal Training -valmennuksissa tavoite asetetaan aina jokaisen asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien mukaan. Kattava kuntokartoitus tehdään useimmiten jo heti ensimmäisellä tapaamiskerralla. Sen perustalta on tarkoitus luoda pohja tulevalle kuntoilulle ja hyville elämäntavoille.

Hyvien mahdollisuuksien tulevaisuus

Liikunta-alalla tehdään töitä paljon sivutoimisesti sekä osa-aikaisesti tuntityöntekijöinä ja yrittäjinä. Alan työpaikat ovat yksityisellä puolella eri toimialoilla, järjestöissä ja kunnissa. Tästä syystä liikunnan ja urheilun tehtävissä työskentelevien lukumäärää on vaikea arvioida.

Kunnat palkkaavat uusia liikunta-alan työntekijöitä pääasiassa eläkkeelle jäävien tilalle. Työllisyystilanne on tältä osin vakaa, mutta kuntien ei kuitenkaan arvioida tulevaisuudessa työllistävän enempää kiristyvän taloustilanteen vuoksi.

 

Liikunnan ammattilaiset perustavatkin enenevässä määrin pienyrityksiä, jotka keskittyvät liikuntapalvelujen tarjontaan sekä konsultointiin.

 

Liikunnan ammattilaiset perustavatkin enenevässä määrin pienyrityksiä, jotka keskittyvät liikuntapalvelujen tarjontaan sekä konsultointiin. Alalla on muun muassa juuri personal trainereita ja ryhmäliikuntatuntien ohjaajia, jotka tekevät töitä toiminimellä tai kevytyrittäjinä.

Tulevaisuudessa liikunnan arvioidaan työllistävän ihmisiä entistä enemmän liikuntayrityksissä. Liikunnan työllisyyttä edistää se kiistaton tosiasia, että liikunnan harrastamisella on yhteys ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

Nykyaikana monilla on varaa ja halua palkata itselleen henkilökohtainen valmentaja, muun muassa personal trainer. Uusia työtilaisuuksia syntyy myös siitä, että väestön ikääntymisen myötä yhä useammalla on aikaa liikkua.

Ihmiset käyttävät liikuntapalveluja talouden suhdanteista riippumatta. Tulevaisuuden näkymät liikunta-alalla ovat siis myös siitä syystä hyvät. Jos siis innostuit liikunta-alasta, suuntaa empimättä tiesi kohti koulutusta, hyvää kuntoa ja terveitä elintapoja!