Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Yrityksen liikevaihdon kasvattaminen
7.9.2023 13:56Lukuaika 4 min

Mitä tarkoittaa liikevaihto ja mitä se kertoo yrityksestä?

Yrityksen toiminnasta puhuttaessa, puhutaan usein liikevaihdosta. Liikevaihtoa on niin suurissa kansainvälisissä kuin pienissä yksinyrityksissäkin. Jokaisen yritystoimintaa harjoittavan olisi hyvä tietää edes vähän yrityksen liikevaihdosta. Muuten on mahdotonta arvioida, kannattaako oma yrittäminen lainkaan.

Liikevaihto voi kuulostaa haasteelliselta yrityselämän jargonilta, mutta oikeasti kyse ei ole lainkaan vaikeasta aiheesta! Lue, mitä liikevaihdolla tarkoitetaan:

Mitä tarkoittaa liikevaihto?

Liikevaihto kertoo siitä rahavirrasta, mikä kulkee yrityksen kautta. Se on se summa, minkä yritys tienaa vuodessa, poislukien myynnin määrään perustuvat verot, eli arvonlisäverot. Tosin sanoen, liikevaihdolla tarkoitetaan arvonlisäveroa lukuunottamatta kaikkea sitä rahaa, mikä kilahtaa ”raakana” tilille, kun asiakas on maksanut laskun.

Liikevaihto on eräänlainen toiminnan mittari. Sillä seurataan yrityksen liiketoiminnan kehitystä ja myynnin sujuvuutta. Liikevaihto ei kerro kaikkea yrityksen kannattavuudesta, mutta määrittelee muun muassa yrityksen kokoluokan: onko kyseessä miljardibisnes vai jääkö liikevaihto kymmeniin tuhansiin.

 

Liikevaihdolla seurataan toiminnan kehitystä ja myynnin sujuvuutta.

 

Liikevaihto ei kuitenkaan ole se rahamäärä, jonka yrittäjä haalii yritystoiminnasta itselleen. Yrityksen tulos voi jäädä miinukselle siitä huolimatta, että yrityksen liikevaihto on vaikkapa puoli miljoonaa vuodessa. Miksi?

Miten lasketaan yrityksen liikevaihto?

Esimerkiksi, asiakkailta kokonaisuudessaan saatu summa on 124 000 euroa, josta 24% on arvonlisäveroa. Arvonlisävero ei ole koskaan ollut yrittäjän omaa rahaa, vaan se kuuluu verottajalle. Liikevaihtoa jää siis ALV:n jälkeen 100 000 euroa. ALV:n lisäksi myynnistä vähennetään mahdolliset myönnetyt alennukset, mutta ei mitään muita kuluja.

Tästä 100 000 euron summasta ei kuitenkaan ole vielä vähennetty kuluja. Yrittäjä on ostanut varaosia ja laitteita, maksanut vuokraa ja sähköä sekä palkkaa tuuraajalle. Nämä summat kun vähennetään liikevaihdosta, saadaan liikevoitto eli liiketulos.

Liikevoitossa ei vielä ole huomioitu mahdollisia rahoituskuluja, kuten lainojen korkoja tai (ALV:ia lukuun ottamatta) veroja. Vasta kun nämä otetaan laskentaan mukaan, saadaan yrityksen nettotulos.

Mistä liikevoitto ja liikevaihto koostuu?

Yksinkertaistaen liikevaihto lasketaan näin:

Liikevaihto

= Kaikki yritykseen tullut raha ALV

Liikevoitto

= Liikevaihto Kulut

 

Mitä tarkoittaa kumulatiivinen liikevaihto?

Kumulatiivinen liikevaihto on käsite, joka liittyy yrityksen liikevaihdon seuraamiseen ja kertymiseen ajan myötä. Se tarkoittaa, että vaihto lasketaan yhteen tietyn ajanjakson, yleensä tilikauden, aikana kertyneiden myyntitulojen perusteella.

Kun puhutaan kumulatiivisesta liikevaihdosta, tarkoitetaan sitä, että jokaisen tilikauden päätteeksi yrityksen liikevaihtoon lisätään kyseisen tilikauden myyntitulojen summa. Näin saadaan kertynyt vaihto, joka koostuu kaikista aikaisemmista tilikausista kertyneistä myyntituloista.

Kumulatiivisen liikevaihdon seuraaminen on hyödyllistä, koska se antaa kokonaiskuvan yrityksen myynnin kehityksestä ajan mittaan. Yritys voi näin arvioida, kuinka hyvin sen myynti on kasvanut tai vähentynyt vuosien varrella. Lisäksi kumulatiivinen liikevaihto voi auttaa ennustamaan tulevaa myyntiä ja tekemään päätöksiä esimerkiksi markkinointistrategioiden tai tuotevalikoiman kehittämisen suhteen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että kumulatiivinen liikevaihto ei yksinään kerro yrityksen kannattavuudesta tai taloudellisesta tilanteesta. Se on vain yksi mittari, joka auttaa seuraamaan myynnin kehitystä. Muiden taloudellisten tunnuslukujen, kuten liikevoiton ja nettotuloksen, tarkastelu on myös tärkeää saadakseen kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

 

Liikevaihdolla seurataan yrityksen myyntiä

Liikevaihdon suuruus ei siis yksistään vielä kerro yrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta. Sillä on myös haasteellista tehdä erilaisten yritysten vertailuja. Tuotteiden ja palveluiden myyjillä liikevaihto voi olla aivan eri luokkaa, mutta tulos silti sama. Jos yrittäjälle tai yritykselle koituu paljon ostoja, nostaa myös liikevaihtoa.

Sen sijaan, saman mittaluokan yrityksiä verratessa, liikevaihdolla on merkitystä. Sillä voidaan havainnollistaa sitä, miten myynti on samanlaisilla yrityksillä vetänyt. Vuosittaista liikevaihtoa tutkiessa, voidaan myös tarkastella yhden yrityksen menestystä.

 

Liikevaihto ei yksistään kerro toiminnan kannattavuudesta

 

Tavallisesti yritykset tavoittelevat yrityksen liikevaihdon tasaista nousua. Koska liikevaihdossa ei ole huomioitu vaikkapa velkaa, myynnin kasvua on helpompi seurata, kun käyrää eivät sekoita yritystoimintaa raskauttavat kulut.

yrityksen-liikevaihtoLiikevaihdolla tarkoitetaan sitä summaa, minkä yritys tienaa myynnillä, poislukien arvonlisäverot. Tämä ei kuitenkaan vielä kerro koko totuutta yrityksen tuloksesta. Kun menot vähennetään liikevaihdosta, saadaan liikevoitto. Tämä kertoo jo paremmin, kuinka kulunut vuosi on sujunut.

Liiketappio on tavallista aloittelevalle yritykselle

Yrityksen tulos voi olla myös negatiivinen, tällöin yritys on tehnyt liiketappiota. Aloittelevan yrityksen kohdalla tappio on usein tavallinen, eikä odotettavasta liiketappiosta kannata huolestua. Alkuun on täytynyt tehdä isoja hankintoja, kuten koneita, laitteita ja kalustoa, eikä voittoa välttämättä ole odotettavissa pariin ensimmäiseen toimintavuoteen.

Pikkuhiljaa asiakaskontakteja sekä töitä kertyy, ja alkuhankinnat alkavat maksaa itseään takaisin. Jos yritys kuitenkin tuottaa tappiota vuodesta toiseen, on aika pohtia, missä vika. Myös vanhemmat yritykset joutuvat joskus kohtaamaan liiketappiollisia vuosia. Näin esimerkiksi maailmanluokan pandemian kurittaessa muun muassa kulttuuri- ja ravintola-alan yrityksiä.

Liiketappio ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että yrittäjä joutuisi toiminnallaan sillan alle. Jos esimerkiksi osakeyhtiön omistajayrittäjä nostaa osakeyhtiöstään palkkaa, on palkka on yrityksen tulosta pienentävä kulu. Tällöin yrittäjä maksaa palkastaan ansiotuloveroa aivan kuten muutkin palkansaajat.

Yrityksen toiminnasta on raportoitava säännöllisesti

Kirjanpitolain mukaan liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot. Tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon määrä tulee esittää tilinpäätöksessä kirjanpitolain mukaisesti. Liikevaihdon kehitystä seurataan kuitenkin yrityksen sisäisessä raportoinnissa tilikautta tiheämmin.

Liikevaihdon lisäksi yritys voi saada myös muuta tuottoa. Liiketoiminnan muut tuotot tulevat jostain muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta. Näitä ovat esimerkiksi toiminnan saamat tuet, liikehuoneiston vuokrat tai käytetyn kaluston myynniin tulot.

Jos liiketoiminta on pientä, tarvitseeko liikevaihtoa seurata?

Pienimuotoista yritystoimintaa yhdenkertaisella kirjanpidolla harjoittavan toiminimiyrittäjän ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä tilinpäätöstä, joten liikevaihdon seuraaminen ei välttämättä tunnu tarpeelliselta. Mutta juuri pienten yritysten tulisikin seurata liikevaihtoa tarkkaan!

Jos toiminta on niin pienimuotoista, ettei yrittäjä ole kokenut tarpeelliseksi liittyä
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, liikevaihdon tasainen seuraaminen on välttämätöntä. Rekisteröinti nimittäin kannattaa, jos yritys myy yli 15 000 eurolla vuodessa, eli liikevaihto ylittää kyseisen summan. Muuten yritys joutuu tilittämään verot takautuvasti. Silloin puhutaan useita tuhansista euroista.

tyo-ja-opiskelu

Liikevaihtoa seurataan kirjanpitolain mukaisesti. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä toiminimiyrittäjän ei tarvitse tehdä tilinpäätöstä, vaikka onkin kirjanpitovelvollinen. Kevytyrittäjää taas velvollisuus ei koske.

Kevytyrittäjällä stressiä oma-aloitteisten verojen veroilmoituksesta ja arvonlisäverojen maksamisesta ei kuitenkaan ole. Näistä huolehtii kevytyrittäjän puolesta Omapaja. Kevytyrittäjänä sinun ei myöskään tarvitse kantaa vastuuta kirjanpitovelvoitteesta tai muusta byrokratiasta. Kevytyrittäjänä yrittämisen polku voi alkaa varmoin askelin.

Yrittäjän byrokratian voi jättää myös Omapajan huoleksi!

Joskus yritysmaailman sanasto tai viranomaisten ohjeet voivat mennä yli hilseen. Byrokratia ei vain kiinnosta kaikkia, eikä sen onneksi tarvitsekaan! Mikäli oman osaamisen haluaa suunnata muualle, sekin on sallittu ja usein aivan onnistunut ratkaisu. Toimiessasi Omapajan asiakkaana yrittäjän surut ja murheet voi jättää meidän huomaan. Omapaja tekee yrittämisestä yksinkertaista!