Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

4.9.2023 8:15Lukuaika 6 min

Liiketoimintasuunnitelma – parhaat vinkit uudelle yrittäjälle

Liian usein käy niin, että liiketoiminnan suunnittelu ja liiketoimintasuunnitelma aloitetaan vasta, kun sitä tarvitsee joku muu, kuten suunnitelman rahoituksesta päättävä tai starttirahan hakemuksen käsittelijä. Ensisijaisen tärkeä olisi muistaa, että suunnitelma on jokaista tekijää ja hänen yritystään varten.

Mitä, jos kertoisin sinulle, ettei liiketoiminsuunnitelmaa suinkaan tehdä jonkin ulkopuolisen tahon painostuksesta tai muita varten vaan sinun oman yritystoimintasi parhaaksi. Liiketoimintasuunnitelman sisältö on yksi yrittäjän tärkeimmistä työkaluista. Nyt käsittelemme kaikki mitä, sinun tulee suunnitelman laatimisessa ottaa huomioon. Artikkelista on apua erityisesti alkavalle yrittäjälle.

Liiketoimintasuunnitelma kiteyttää yrityksen polun, joka ohjaa yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan ja turvaa yrittäjän toimeentulon. Suunnitelma auttaa sinua miettimään monia tärkeitä asioita, kuten mahdollisuuksia ja riskejä sekä tavoitteita ja työkaluja niiden toteuttamiseen.

Varaa aikaa ja kiipeä yrityksesi näköalatorniin säännöllisin väliajoin. Tarkastele yrityksen tilannetta, mitkä asiat ovat toimineet ja mitkä asiat täytyy seuraavaksi hoitaa. Päivitä suunnitelmiasi ja pyydä apua hahmottaaksesi työkalut, millä pääset haluttuun tavoitteeseen.

Hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa kohtaavat niin omat unelmasi kuin asiakkaittesi tarpeet. Sinun ei tarvitse kulkea yksin yrittäjänpolullasi tai nousta yksin näköalatorniin, vaan voit kääntyä meidän puoleen, milloin vain. Omapajassa me haluamme auttaa sinua kehittämään liiketoimintaasi ja päivittämään suunnitelmaasi.

Valmis liiketoimintasuunnitelma – katsaus yrittäjän polkuun

Suunnitelman tarpeellisuus ei riipu yrityksen koosta, iästä eikä toimialasta, vaan kaikkien olisi tärkeää miettiä oman yrityksen ja toiminnan tulevaisuutta. Alkuun tulevaisuutta on hyvä suunnitella vaikka puolivuotta tai vuosi eteenpäin. Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa ilmenee usein monia asioita, jotka täytyy tarkentaa kokemuksen myötä.

Ilman suunnitelmaa yritys on kuin ajopuu. Sen suuntaa on vaikea ennustaa ja suunnitella. Liiketoimintasuunnitelma viitoittaa ja hahmottaa yrityksen toimintaa aina jopa kolmen vuoden päähän, mutta monia asioita on toki tärkeää tarkastella paljon pidemmällekin.

Suunnitelma huomioi yrityksen kaikki eri toiminnot, jotka ovat toistensa tukena ja täydentämässä toisiaan. Jotta yritys voi menestyä ja kasvaa, jokaista osa-aluetta tulee kehittää määrätietoisesti. Kehityksen tulee olla yhdenmukaista kaikkien muiden yrityksen toimintojen kanssa.

 

Liiketoimintasuunnitelma on askel kohti kannattavaa yritystoimintaa.

 

Valmis liiketoimintasuunnitelma antaa perustettavan yrityksen toiminnalle rungon, jotka toimivat kuin tienviitat. Niiden kautta on helppoa tarkastella mennyttä ja tulevaa. Ja suunnitelman avulla on helppoa peilata, onko yrityksen perustamisen kanssa kuljettu oikeaan suuntaan. Mikäli suunta näyttää hukkuneen, hyvin tehty suunnitelma ohjaa takaisin suunnitellulle tielle.

Liiketoimintasuunnitelma on askel kohti kannattavaa yritystoimintaa. Yrityksen rakentaminen tarvitsee hyvän liiketoimintasuunnitelman. Siihen kiteytyy koko yrityksen toiminta-ajatus. Se on samalla myös esitys ja ikään kuin mainos yrityksestäsi. Sen avulla voit lähestyä rahoittajia ja yhteistyökumppaneita.

Se on siis ikään kuin talon rakennekuva, joka kulkee mukana koko rakentamisen ajan. Ja aina sen jälkeenkin, kun eteen tulee muutoksia.

Miten tehdä hyvä liiketoimintasuunnitelma?

Ennen kuin aloitat varsinaista suunnitelman kirjoittamista, anna itsellesi aikaa keskittyä unelmiisi, ajatuksiisi ja suunnitelmiisi. Anna ajatusten ja ideoiden virrata.

Kaikki uuden luominen vaatii aina aikaa ajatuksille ja tunteille. Niiden äärelle yrittäjän kannattaa pysähtyä kuuntelemaan, mikä itselle on todella tärkeää ja merkityksellistä. Ja mikä on kaiken lähtökohta.

Sen jälkeen on hyvä punnita omien ideoiden ja unelmien kantavuus. Millaisiin asiakkaan tarpeisiin yrityksesi palvelut tai tuotteet ovat vastaamassa? Millaisiin tarpeisiin haluat olla vastaamassa? Hyvä liiketoimintasuunnitelma käsittelee nämä tarpeet.

Yrittäjänä on mahdotonta tarjota kaikille kaikkea. Siksi asiakasryhmä kannattaa rajata ja lähteä sitten kokeilemaan, kuinka se toimii.

Onneksi yrittäjä voi muuttaa suunnitelmiaan matkan varrella, jos huomaa jonkin rajauksen tai toteutuksen toimivan huonosti.

Kaikki uuden luominen vaatii aina aikaa ajatuksille ja tunteille.

Asiakasryhmän rajaamisen jälkeen on hyvä miettiä, millaisesta arvomaailmasta asiakaskunta muodostuu. Mitkä tarpeet korostuvat? Mitkä jäävät vähemmälle? Millaiset arvot yritykselläsi on, ja kohtaavatko ne asiakkaan arvojen kanssa?

Palvelulupaus ja arvolupaus ovat tärkeitä osa-alueita yrityksen suunnittelussa ja varsinaisessa toiminnassa.

Palvelulupaus vastaa asiakkaan tarpeisiin ja arvoihin. Arvolupaus puolestaan siihen, mikä on asiakkaalle tarjotun palvelun tai tuotteen arvo. Kun nämä lupaukset ovat kirjattuina liiketoimintasuunnitelmaan, niihin voi palata aina uudelleen ja uudelleen.

Miksi liiketoimintasuunnitelma tehdään?

Yrityksellesi liiketoimintasuunnitelman laatiminen haastaa sinut myös miettimään

 • lähtötilannetta
 • tulevaa kysyntää
 • asiakkaita
 • kilpailua ja riskejä
 • tavoitteita
 • toimintaperiaatteita yleensä
 • tehokkuutta ja taloudellisuutta
 • markkinointia
 • mikä on yrityksesi tuote tai palvelu
 • tuotekehitystä
 • tuotantoa
 • henkilöstöä
 • toiminnan organisointia
 • kannattavuutta ja rahoitusta.

 

Liiketoimintasuunnitelman liitteet

Saadaksesi kokonaisvaltaisen kuvan yrittäjän polustasi tärkeää on ottaa huomioon myös kustannuslaskelma ja kannattavuuslaskelma.

Kustannuslaskelma ja raha-asioiden suunnittelu

Toisille aloitteleville yrittäjille raha-asioiden hahmottaminen ja laskelmien tekeminen voivat tuntua yllättävän työläiltä. Tässä jaoteltuina ne seikat, jotka yritystoiminnassa tulee huomioida kaiken aikaa: riskit, kilpailu, investoinnit, vakituiset menot, muut menot sekä markkinointi ja myynti.

Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä muistaa, että tärkeintä on valita huolella, mitä oikein tehdään. Ainoastaan tekemisen kautta tai tekemättä jättämisen kautta seuraavat numerot, joita voidaan seurata ja tarkastella. Eli vasta tekemisestä seuraavat numerot.

Liiketoimintasuunnitelma muodostuu monista eri tekijöistä

Riskien kartoittaminen ja kilpailun hahmottaminen ovat tärkeä osa onnistunutta liiketoimintasuunnitelmaa. Kun siinä nostetaan esiin riskitekijät, voidaan rajata pois sellaiset yritystoimintaa koskevat toimenpiteet, joita ei ole tärkeää tai mahdollista toteuttaa. Hyvä esimerkki tällaisesta ovat muun muassa asiakasryhmän rajaaminen ja palvelun tai tuotteen kohdentaminen vain jollekin tietylle asiakasryhmälle.

 

Riskien kartoittaminen ja kilpailun hahmottaminen ovat tärkeä osa onnistunutta liiketoimintasuunnitelmaa.

 

Investointisuunnitelma tai laskelma investointikustannuksista kuuluu myös osaksi koko suunnitelmaa. Kustannuslaskelmaan lasketaan myös kaikki muut mahdolliset kulut, joita yrityksen perustaminen aiheuttaa. Lisäksi on tärkeää hahmottaa, mitä kaikkia vakituisia kuluja yrityksellä tulee olemaan.

Liiketoimintasuunnitelma muodostuu monista eri tekijöistä.

Liiketoimintasuunnitelma muodostuu monista eri tekijöistä.

Tällaisia kuluja ovat muun muassa palkat, vuokrat, puhelinlaskut, toimistotarvikkeet, vakuutukset sekä markkinointiin kuluvat rahat. Mikäli yritys tuottaa tuotteita, myös niiden tuotantokustannukset ovat merkittäviä kustannuseriä, jotka yrityksen täytyisi kattaa säännöllisillä tuloilla.

Markkinointi ja myynti ovat iso osa yrityksen toimintaa

Liiketoimintasuunnitelmassa käydään läpi myös markkinointisuunnitelmaa. Sen avulla voi saada rutkasti apua myyntiin ja markkinointiin, jotta yrityksesi tuotteet käyvät kaupaksi. Se muodostuu kilpailutilanteen arvioinnista, asiakasprofiilin luomisesta, yrittäjän omasta koulutuksesta ja osaamisesta sekä tietysti niistä konkreettisista asioista, joiden avulla yritystä aiotaan markkinoida.

Yrittäminen on kaupallista toimintaa, ja liiketoimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata tätä toimintaa. Eli siitä on selvittävä laskennat, miten yritys rahoittaa toimintaansa, millaisia ovat tuotteiden tai palveluiden tuotto-odotukset ja miten niitä kehitetään.

Kannattavuuslaskelmasta lopulliseen suunnitelmaan

Kaikki edellä mainittu muodostavat yhdessä selken laskelman yrityksen kannattavuudesta. Kannattavuuslaskelmasta on helppoa nähdä, miten paljon myyntiä täytyy olla, millaisia hinnoittelumalleja on järkevää käyttää, että katteet ovat riittävän suuret, ja mistä yrityksen kaikki kulut muodostuvat.

Liiketoimintasuunnitelman laatimista, kustannuslaskelman tekemistä sekä kannattavuuslaskelman muodostamista varten on olemassa erilaisia sähköisiä suunnittelupohjia.

Erilaisten suunnitelmien ja laskelmien tekeminen voi olla aloittelevalle yrittäjälle ensin haastavaa, kun ei oikein hahmota, mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon.

Liiketoimintasuunnitelma malli avuksesi

 • Hanki tietoa kaikista niistä asioista, joita olet pohtinut ideoidessasi ja suunnitellessasi yritystäsi.
 • Listaa erilaisia ideoitasi ja ajatuksiasi miellekarttaan tai ranskalaisin viivoin. Älä keskity kirjoitusmuotoon vaan ajatuksiisi.
 • Kun kaikki ajatuksesi ovat paperilla, ala työstää varsinaista tekstiä. Muodosta kokonaisia lauseita ja asiayhteyksiä. Siitä muodostuvat kappalejaot ja mahdolliset alaotsikot.
 • Keskity lopuksi kieleen. Tarkista tai tarkistuta sanamuodot, lauserakenteet, oikeinkirjoitus ja koko tekstin rakenne.
 • Laadi kustannus- ja kannattavuuslaskelmat. Mitä tarkemmin jaksat työstää tämän vaiheen, sen helpompaa sinun on myöhemmin hahmottaa yrityksesi raha-asioita.
 • Laadi markkinointisuunnitelma. Eli kirjaa ylös tavat, joilla sinun on tarkoitus markkinoida tuotteitasi tai palveluitasi. Muista, että markkinointikulut ovat osa kustannuslaskelmaa.

Onneksi olkoon! Yksinkertaisuudessaan ja selkeydessään koko liiketoimintasuunnitelman pohja on siinä. Kun olet saanut jokaisen kohdan valmiiksi, kokoa vielä sen sisältö mielekkääksi kokonaisuudeksi ja katso, että se palvelee yritystäsi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja seuraavaksi olisi tärkeää merkitä kalenteriin uusi merkintä – suunnitelman päivittäminen.

Liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä vuosittain ja ottaa osaksi yrityksen toimintaa. Silloin tekemisessä säilyy koko ajan suunnitelmallisuus. Yrittäjyyden polku jatkuu silloin turvallisesti siihen suuntaan, jonne sen on tarkoituskin, ja polulta poikkeamisiin on helpompaa reagoida nopeasti.

Kaipaatko apua liiketoimintasuunnitelmasi laatimiseen tai yrityksen perustamisen kanssa? Ota rohkeasti yhteyttä. Olemme auttaneet aloittavia yrittäjiä yli 20 vuoden ajan!

Kiinnostaisiko myös nämä?