Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

5.9.2018 10:34Lukuaika 4 min

YEL-vakuutus turvaksi itselle ja läheisille

YEL-lyhenne tulee sanoista yrittäjien eläkelaki. Käytännössä jokainen yrittäjä kuuluu tämän lain piiriin. YEL-vakuutus on lakisääteinen, eikä sitä voi korvata vapaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Toki eläketurvan täydentäminen myös vapaaehtoisella eläkevakuutuksella sekä muilla säästämisen ja sijoittamisen keinoilla on mahdollista ja yleensä järkevää.

YEL-vakuutus on pakollinen yrittäjälle

YEL-vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden sisällä siitä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Olet 16–68-vuotias yrittäjä
 • Yrittäjätoiminta jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
 • Työtulosi on vähintään 9 010,28 € (vuonna 2024)
 • Työskentelet yrityksessäsi (Pelkkä omistajuus ei vaadi vakuuttamista.).

YEL-vakuutus on pakollinen yrittäjille, joiden työtulo on vähintään 9 010,28 euroa (vuonna 2024). Yrittäjä on itse velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen. Yrittäjä voi ottaa YEL-vakuutuksensa valitsemastaan eläkevakuutusyhtiöstä.

Omapajan kevytyrittäjille YEL-vakuutuspalvelu on räätälöity kuuluvaksi palvelupakettiin. Omapajan asiakkaana sinun ei itse siis tarvitse huolehtia eläkevakuutuksesi maksamisesta. Omapajan kevytyrittäjänä YEL-vakuutusmaksusi maksetaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle.

Alle 9 010,28 euron (vuonna 2024) työtulon ansaitseva kevytyrittäjän ei tarvitse maksaa YEL-vakuutusmaksuja lainkaan. Hän voi kuitenkin halutessaan ottaa vapaaehtoisen yrittäjän eläkevakuutuksen, jotta eläkettä karttuisi myös kyseisestä vähäisestä yritystoiminnasta.

yrittajana-suomessa-metsuri

YEL-vakuutus on pakollinen kaikille yrittäjille, joiden työtulo on vähintään 8 261,71 (vuonna 2022) euroa.

Yrittäjän jäädessä vanhuuseläkkeelle yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa eläkkeen saamiseksi. Kokoaikaisen vanhuuseläkkeen aikana tapahtuvan yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on vapaaehtoista. Eläkkeen nostamisenkin aikana yrittäjä voi siis jatkaa toimintaansa ilman YEL-vakuutusta.

Mikäli vanhuuseläkkeellä oleva yrittäjä haluaa edelleen kuitenkin maksa eläkevakuutusta, hänelle kertyy eläkettä 1,5 prosenttia YEL-työtulosta. Vanhuuseläkkeen aikana karttunut lisäeläke on nostettavissa henkilön saavuttaessaan joustavan vanhuuseläkkeen yläikärajan. Mikäli yrittäjä jää varhennetulle vanhuuseläkkeelle, hänen täytyy maksaa YEL-vakuutusmaksuja, mikäli muutoin täyttää vakuuttamisen edellytykset.

YEL:n mukainen määritelmä yrittäjästä

YEL:n mukaan yrittäjiä ovat

 • Kevytyrittäjät
 • Ammatin- ja elinkeinonharjoittajat
  • heidän perheenjäsenensä, joille ei makseta palkkaa
 • Avoimen yhtiön yhtiömiehet
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet
 • Osakeyhtiön osakkaat, jotka
  • työskentelevät yrityksessä johtavassa asemassa SEKÄ
   • esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, hallituksen nimenkirjoitusoikeutettu varajäsen tai varsinaisen jäsenen sijaisena pitkään toimiva varajäsen ja muut vastaavassa asemassa olevat
   • pienissä perheyrityksissä yhtiössä työskentelevät omistajaperheenjäsenet
  • omistavat yksin yli 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden määrittelemästä äänimäärästä TAI
  • omistavat yhdessä perheenjäsenten kanssa yli puolet osakepääomasta tai osakkeiden määrittelemästä äänimäärästä JA omistavat itse vähintään yhden osakkeen.
 • Muun yhtymän tai yhteisön osakas tai yhtiömies, joka on vastuussa henkilökohtaisesti yhtymän tai yhteisön velvoitteista ja sitoumuksista.

Omistusosuuksia laskettaessa huomioidaan mukaan myös välillinen, toisten yhtymien tai yhteisöjen kautta tapahtuva yritysomistajuus.

YEL:in mukaan perheenjäseniä ovat

 • yrityksessä työskentelevän henkilön
  • avo- ja aviopuoliso
  • rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
   • mikäli he asuvat yrittäjän kanssa vakituisesti samassa taloudessa
  • yrittäjän
   • lapset
   • vanhemmat
   • vanhempien puolisot

Sisarusten ei katsota olevan YEL:ssa perheenjäseniä, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa yrittäjän kanssa.

Kausiluontoinen yrittäjätoiminta

Kausiluontoinen yrittäjätoiminta vakuutetaan YEL:n mukaan, mikäli yrittäjätoiminta jatkuu useita vuosia, vaikka toiminta välillä keskeytyisikin kuukausiksi.

Maanviljelijät ja muut alalla toimivat yrittäjät (esimerkiksi metsänomistajat, kalastajat, poronhoitajat ja heidän perheenjäsenensä) kuuluvat maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin.

Myös apurahansaajat ovat MYEL:n mukaisen työeläketurvan piirissä. Maatalousyrittäjien eläkkeitä hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. MYEL korottaa kokonaiseläketurvaa, mikäli vakuutettu olisi myös muussa yrittäjä- tai palkkatyössä vakuutettuna. MYEL-vakuutus on yleensä pakollinen maatalousyrittäjille. Vakuutus perustuu MYEL-työtuloon, joka on perusteena eläkkeen, korvausten ja päivärahojen määrään.

MYEL-vakuutus turvaa myös maatalousyrittäjän perhettä. Mikäli vakuutettu kuolee, leskellä ja lapsilla on oikeus perhe-eläkkeeseen ja ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

Lisäksi Suomessa on olemassa muun muassa merimieseläkelaki (MEL), kirkon eläkelaki (KiEL), kunnallinen eläkelaki (KuEL) ja valtion eläkelaki (VaEL). Työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin kuuluvat niin sanotut normaalit työntekijät, jotka eivät kuulu muihin edellä mainittujen eläkelakien piiriin.

YEL-maksu-verovahennys-1

Muistathan, että voit vähentää YEL-maksun verotuksessasi.

Mitoita YEL-työtulosi oikein

Yrittäjän eläkevakuutuksen eläkemaksut ja varsinainen yrittäjän eläkkeen määrä eivät ole kiinteitä summia, vaan ne molemmat määräytyvät yrittäjän YEL-työtulon perusteella. Työtuloa laskettaessa ei yrityksen voitolla tai yrittäjän verotettavalla tulolla ole merkitystä. Eläketurvakeskus julkaisee vuosittain ohjeen eri toimialojen kokoaikaisen yrittäjän työtulon tasosta.

Työtulon tulee lain mukaan olla sitä palkkaa vastaava, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa tekemään palkattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai korvaus, jonka muutoin voidaan olettaa keskimäärin vastaavan kyseessä olevaa työtä.

YEL-vakuutus on pakollinen, joten kannattaa huolehtia siitä, että se on mitoitettu oikein. Työtulo-ohjeiden tärkein tehtävä on määritellä yrittäjälle työpanosta vastaava YEL-työtulo.

Määritellyn työtulon ja sen perusteella maksettujen YEL-vakuutusmaksujen myötä yrittäjälle muodostuu eläketurva vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle. Samoin perustein määräytyy myös perhe-eläke menehtyneen yrittäjän omaisille.

Päivärahat määräytyvät myös vahvistetun YEL-työtulon perusteella, joten työtulon oikein mitoittaminen on tärkeää myös työttömyysturvan, sairauspäivärahan, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vuoksi.

Eläkevakuutusmaksun maksuprosenttiosuus on sama jokaisessa eläkevakuutusyhtiössä. YEL-vakuutuksen ala- ja ylärajat arvioidaan uusiksi vuosittain. Vuonna 2024 YEL-vakuutuksen minimimaksun määrä on 24,10 – 25,60 prosenttia YEL-työtulosta. 18–52-vuotiaiden ja yli 63-vuotiaiden YEL-maksuprosentti on 24,10, kun taas 53–62-vuotiailla se on 25,60.

Ensimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava henkilö saa eläkevakuutusmaksuistaan 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajalle. Mikäli yritystoiminta päättyy ennen kuin neljä vuotta on kulunut, jäljelle jääneen jakson voi käyttää hyväkseen toiseen yrittäjyysjaksoon. Näiden jaksojen välillä ei ole aikarajoituksia.

Kevytyrittäjän YEL:een siirtyminen, haitta vai etu?

Kevytyrittäjien siirtyminen työntekijävakuutuksesta (TyEL) yrittäjävakuutukseen (YEL) vuoden 2017 toukokuusta alkaen ei välttämättä ole taloudellisen lopputuloksen kannalta huono asia. Voi olla, että kevytyrittäjänä maksat nykyisin jopa vähemmän YEL-vakuutusmaksua, kuin aiemmin TyEL-maksua.

Työeläkkeen määrään vaikuttaa vuosityötulo ja ikään sidottu eläkkeen karttumisprosentti. Työeläke muodostuu kaikista työuran aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä.

Eläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta opiskelusta ja tietyistä sosiaalietuuksista, esimerkiksi vanhempainvapaasta, kotihoidontuesta ja ansiosidonnaisilta työttömyysjaksoilta. Alle 53-vuotiaille eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuosityötulosta. 53–62-vuotiailla eläkekertymä on 1,7 prosentin mukainen.

Yli 68-vuotiaille, vanhuuseläkkeellä olevalle YEL-vakuutus ei ole pakollinen, mutta koska yrittäjä voi jatkaa vanhuuseläkkeellä tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä työn tekemistä, hän voi hankkia vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Tuolloin työnteosta karttuu eläkkeeseen lisää 1,5 prosenttia vuodessa.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla YEL-vakuutus on pakollinen, jos yrittäjän työpanos ylittää YEL:n alarajan. Palkkalaskurillamme pääset laskemaan, paljonko eri tilanteissa saat palkkaa laskuttamastasi summasta.

Vaihtoehtoja turvata omaa ja läheisten tulevaisuutta on useita. Koska emme voi etukäteen tietää, kuinka pitkään olemme terveitä tai ylipäätään olemassa, tulevaisuuteen varautumiseen kannattaa uhrata muutama hetki aikaa. YEL-vakuutuksen määrän laskemisen apuna voit hyödyntää YEL-vakuutuslaskureita.

Kiinnostaisiko myös nämä?