Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Toiminimiyrittäjä työssään
13.6.2018 9:40Lukuaika 3 min

Yritysmuodon valinta – miten aloittaa oma yritys?

Suomessa yrityksen perustaminen ja yritysmuodon valinta on mielenkiintoista, sillä yrittäjä voi valita itselleen parhaan yritysmuodon viidestä eri vaihtoehdosta.

Ennen yrityksen perustamista on syytä olla tehtynä kattava liiketoimintasuunnitelma. Pienyrittäjänä voit lähteä liikkeelle suhteellisen yksinkertaistetulla versiolla, mutta suurempia tavoitteita kohti pyrkiessä on syytä tehdä tarkka liiketoimintasuunnitelma. Monet tahot tarjoavat apuaan, ja niitä kannattaakin käyttää hyväksi.

Aloittavan yrittäjän on hyvä myös verkostoitua. Luomalla suhteita kokeneempiin yrittäjiin voit saada monta kullanarvoista vinkkiä yritystaipaleellesi.

Yrityksen toiminnan luonne vaikuttaa olennaisesti siihen, mikä yritysmuodoista on paras vaihtoehto. Ainakin nämä neljä näkökulmaa kannattaa huomioida, kun yrityksen perustaminen on ajankohtaista:

  1. Kuinka monta perustajaa yrityksessä on?
  2. Millaisia riskejä, vastuita ja velvoitteita olette valmiita ottamaan?
  3. Mikä on pääoman tarve ja miten voitto aiotaan käyttää?
  4. Mikä on yritysmuodon verotuksellinen asema?

Yrityksen perustamistoimet ja ilmoitusvelvollisuudet vaihtelevat yritysmuodon mukaan. Kaikki yrittäjät (pois lukien kevytyrittäjät) tekevät kuitenkin esimerkiksi perustamisilmoituksen. Perustamisilmoituksen voi tehdä edullisemmin verkossa. Muistathan myös selvittää, onko yrityksesi elinkeinotoiminta luvan- tai ilmoituksenvarainen. Tällöin elinkeinotoiminnan harjoittamiseen tulee hakea toimilupa tai tehdä ilmoitus ennen yritystoiminnan aloittamista. Ennen yrityksen perustamista kannattaa tutustua myös muun muassa starttirahan hakemiseen ja muihin mahdollisiin avustusmuotoihin.

Esittelemme tässä artikkelissa yritysmuodot pääpiirteittäin niin sanotusti keveimmästä päästä aloittaen. Tämä on myös hyvä etenemisjärjestys, mikäli ajan saatossa yrityksen toiminta kasvaa ja on aika vaihtaa yritysmuotoa. Yritysmuodon muuttaminen tarkoittaa kuitenkin aina lisäkustannuksia, joten yritysmuodon valitsemiseen kannattaa paneutua huolella heti alusta alkaen.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyys on todella helppo tapa kokeilla oman liikeidean ja -suunnitelman toimivuutta tai aloittaa yrittäjämäinen toiminta. Kevytyrittäjyys ei ole varsinainen yritysmuoto, vaan keino toimia yrittäjämäisesti. Tällöin ulkoistat esimerkiksi laskutuksen, kirjanpidon, veroilmoituksen teon ja muut byrokraattiset työvaiheet.

 

Kevytyrittäjyys ei ole varsinainen yritysmuoto, vaan keino toimia yrittäjämäisesti.

 

Voit helposti aloittaa toiminnan etenkin sivutoimisena yrittäjänä kevytyrittäjyyden avulla. Kevytyrittäjyyden aloittaminen ei maksa mitään, laskutuspalvelut veloittavat palvelumaksut hoitamistaan toteutuneista laskutuksista. Liikevaihdon kasvaessa voit helposti siirtyä esimerkiksi toiminimiyrittäjäksi.

Toiminimi

Yksityinen elinkeinoharjoittaja eli puhekieliseltä nimeltään toiminimi on yhden hengen henkilöyhtiö. Toiminimi on helpoin ja kevytyrittäjyyden jälkeen suosituin yrityksen perustamismuoto. Yksityisen elinkeinoharjoittajan toiminnan aloittaminen ei vaadi aloituspääomaa. Toiminimen perustamiseen ei tarvita erikseen perustamisasiakirjaa. Riittää, kun teet ilmoituksen kaupparekisteriin. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee itse kaikki sitoumukset ja sopimukset omalla nimellään. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen toiminnasta. Perustamalla toiminimen yrittäjä vastaa esimerkiksi elinkeinotoiminnan veloista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kirjanpidon kannalta toiminimi on vaivattomampi verrattuna esimerkiksi osakeyhtiöön. Patentti- ja rekisterihallitus näyttää voimassa olevat toiminimiyritykset nimipalvelussaan.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiömuoto on oikea valinta, mikäli yrityksen toimintaa halutaan laajentaa mahdollisimman paljon. Osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa omistajilleen voittoa. Osakeyhtiötä perustettaessa osakkeenomistajat tekevät kirjallisen perustamissopimuksen, jonka allekirjoittaessaan osakkeenomistaja merkitsee sopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita.

Omistajien omistusosuus, päätäntävalta ja velvollisuudet määräytyvät osakemäärän mukaan. Alkupääoman määrä on vähintään 2 500 euroa, julkisessa pörssinoteeratussa osakeyhtiössä 80 000 euroa. Osakeyhtiön laajempi omistusmuoto mahdollistaa myös sijoitusten hankkimisen yritykseen. Osakeyhtiömuoto on byrokraattisesti monimutkaisempi, mutta se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi osinkojen maksun muodossa.

Toisin kuin henkilöyhtiöissä, omistajien vastuu rajoittuu heidän sijoittamansa osakepääoman määrään. Osakeyhtiö on juridisesti toimivaltainen oikeushenkilö, eikä kukaan ole henkilökohtaisesti vastuusta yhtiön veloista ja sitoumuksista.

 

Yleisimmät yritysmuodot ovat osakeyhtiö ja toiminimi. Toiminimi on yritysmuodoista heti kevytyrittäjyyden jälkeen kevyin ja vaivattomin.

 

Yleisimmät yritysmuodot ovat osakeyhtiö ja toiminimi. Toiminimi on yritysmuodoista heti kevytyrittäjyyden jälkeen kevyin ja vaivattomin. Liiketoiminnan kasvaessa toiminimen verotus kiristyy ja toiminnan riskit kasvavat.

Mikäli yritykseen on tulossa useampi omistaja ja tähdätään suurempaan liiketoimintaan, osakeyhtiö on parempi valita. Pienemmän yrityksen kohdalla osakeyhtiön byrokratia voi tuntua työläältä, mutta mikään ei estä käyttämästä osakeyhtiömuotoa myös pienemmän yrityksen yritysmuotona.

Mikäli tilanne on yrityksen perustamisen suunnitteluvaiheessa vielä hieman epäselvä, on järkevämpää aloittaa kevyemmästä yritysmuodosta.

Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö

Myös avoin yhtiö (AY) ja kommandiittiyhtiö (KY) ovat henkilöyhtiöitä. Näissä tulee kuitenkin olla useampi perustaja. Avoimessa yhtiössä on tärkeää, että perustajat luottavat toisiinsa täysin, koska he kaikki ovat vastuussa yrityksen veloista ja velvollisuuksista, joita yksikin yhtiömies voi tehdä.

Yhtiön velat voivat jäädä yhden yhtiömiehen vastuulle, mikäli muut yhtiömiehet todetaan maksukyvyttömiksi. Avoimella yhtiöllä on oltava yhtiösopimus, jossa sovitaan millä tavalla yhtiön päätökset tehdään ja kuinka vastuu jakautuu.

Osakeyhtiossa-yhteistyo-on-valttia-1

Yhdessä tekeminen ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat Osakeyhtiön edun mukaista.

Kommandiittiyhtiö perustetaan kaikkien osakkaiden allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella. Erona avoimeen yhtiöön on se, että kommandiittiyhtiössä yksi perustajista on äänetön yhtiömies. Hän ei pääsääntöisesti osallistu yhtiön hallintoon, vaan on niin sanotusti sijoittaja. Äänettömän yhtiömiehen lisäksi on oltava ainakin yksi vastuunalainen yhtiömies, joka hallinnoi yritystä.

Vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksen veloista ja vastuista kuten toiminimessäkin, eli koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiön toimintamallin ajatuksena on äänettömien yhtiömiesten sijoittamisen mahdollistaminen ja vastuunalaisten yhtiömiesten työpanosten hyödyntäminen. Äänettömien yhtiömiesten on sijoitettava jonkinlainen pääoma yrityksen perustamisvaiheessa, muita pääomavaatimuksia ei ole.

Osuuskunta

Yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö säätiö tai muu oikeushenkilö voivat perustaa osuuskunnan. Osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa jäsenilleen erilaisia palveluita, tukea heidän elinkeinotoimintaa ja helpottaa yhteisömallin mukaista yrittäjyyttä. Osuuskunnan tavoitteena ei ole taloudellinen voitto.

Osuuskunnalla ei ole kiinteää aloituspääomaa, osuuspääoma vaihtelee osuuskunnan jäsenten mukaan. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista, vaan vastaavat esimerkiksi veloista sijoittamansa osuuspääoman mukaan.

Kiinnostaisiko myös nämä?