Skip to content
15.6.2022 16:00 Lukuaika 2 min

Vakuutuksemme tuovat vakautta itsensä työllistäjän elämään

Jos olet ennen itsesi työllistämistä ollut palkkatöissä, saattaa sinulle tulla yllätyksenä, että työnantajasi on huolehtinut erilaisista vakuutuksista työsi turvaksi. Itsenäisenä toimijana nämä päätökset ovat nyt sinun käsissäsi ja sinun kannattaa perehtyä yrittäjille välttämättömiin vakuutuksiin. Itsensä työllistäjän vakuutukset tuovat turvaa työskentelysi taustalle ja viestivät toimintasi vastuullisuudesta ja halusta tehdä asiat hyvin.

Meille vastuullisuus tarkoittaa, että haluamme tarjota kevytyrittäjillemme mahdollisimman vakaan pohjan työntekoon, joten kaikki Omapajan kevytyrittäjät ovat vakuutettuja tapaturma-, oikeusturva- ja vastuuvakuutuksella, jotka sisältyvät palvelumaksuumme. YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on ajankohtainen, mikäli tulosi ovat tarpeeksi suuret. Voit valtuuttaa Omapajan hoitamaan sen puolestasi.

Vakuutukset ovat erityisen tärkeitä aloilla, joilla tapaturmien ja vahinkojen riskit ovat korkeammat, kuten esimerkiksi rakennusala. Kuitenkin kaikkien itsensä työllistäjien kannattaa hoitaa oma vakuutusturva kuntoon, sillä myös esimerkiksi konsulttityössä voi aiheutua vahinkoja, joista joutuu korvausvastuuseen.

Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme Fennia jakaa arvomme modernin työelämän ja yrittäjyyden edistämisestä. He toteuttavat toiminnassaan monialaista vastuullisuustyötä, johon kuuluu muun muassa yhteiskuntavastuu ja tasa-arvotyö.

Tapaturmavakuutus

Joskus työskennellessä sattuu ja tapahtuu, sitä varten olemme hommanneet kevytyrittäjillemme kattavan ryhmätapaturmavakuutuksen. Tapaturmavakuutus turvaa sinun terveyttäsi ja toimeentuloasi vahinkojen sattuessa. Se korvaa tapaturmasta aiheutunutta pysyvää haittaa, rajattuja työkyvyttömyysjaksoja ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Vakuutus ei ole voimassa työmatkojen aikana.

Tapaturmista aiheutuvaa pysyvää haittaa korvataan kerrallaan enintään 30 581 euroon asti. Väliaikaisen työkyvyttömyyden ajalta on mahdollista saada 30 euron päiväkorvausta enintään 365 päivän ajan. Hoitokuluista voit saada korvausta enintään 5000 euroon asti.

Vastuuvakuutus

Vahinkojen sattuessa saattaa joskus joutua korvaamaan aiheutettuja vahinkoja rahallisesti. On tärkeää, että vakuutukset ovat kunnossa tällaisten tilanteiden varalta, joten olemme vakuuttaneet kevytyrittäjämme vastuuvakuutuksella. Sen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa ja sen on syytä olla hankittuna alasta riippumatta. Se on tarkoitettu tilanteisiin, jossa toimintasi kevytyrittäjänä aiheuttaa vahinkoa toimeksiantajallesi ja joudut korvaamaan aiheuttamiasi vahinkoja.

Vastuuvakuutuksen vahinkokohtainen omavastuu 600 euroa ja enimmäiskorvaus 1 000 000 euroa.

Oikeusturvavakuutus

Työskentely on parhaimmillaan, kun eri osapuolet puhaltavat yhteen hiileen. Joskus kuitenkin syntyy ristiriitoja, joita osaa ratkotaan lakimiesten ja oikeusistuimen välityksellä. Haluamme että kevytyrittäjämme ovat valmistautuneet hyvin myös näihin tilanteisiin, joten saat oikeusturvavakuutuksen osana palvelujamme.

Oikeusturvakuutuksen vakuutusmäärä on 30 000 euroa. Omavastuu vahingosta on 15 %, mutta vähintään 1500 euroa.

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus

Varaudu tulevaan ja pidä huolta eläkevakuutuksestasi. Meille on tärkeää, että kevytyrittäjämme tulevat toimeen hyvin myös työuran jälkeen tai yllättävän sairastumisen yhteydessä, joten tarjoamme mahdollisuutta hoitaa yrittäjän eläkevakuutusmaksut kauttamme.

Olemme valinneet eläkevakuutusyhtiökumppanimme huolella. Yhteistyökumppanimme Elo valitsee sijoituskohteensa tarkasti. Tuottavuuden ja riskienhallinnan lisäksi heillä on useita vastuullisuuskriteerejä, joiden on täytyttävä. Yksi näistä on ympäristöystävällisyys ja erityisesti ilmastonmuutosta ehkäisevä toiminta.

YEL-vakuutuksen hinta määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo ei ole aivan sama asia kuin sinulle maksettu palkka, vaan se määritellään työpanoksesi arvon avulla. Jos se on vähintään 8 261,71 euroa ja toimintasi kestää vähintään neljä kuukautta, tulee sinun ottaa eläkevakuutus. Voit arvioida eläkevakuutusmaksujen määrää eläkevakuutusyhtiömme Elon YEL-laskurilla. Tutustu myös Omapajan palkkalaskuriin.

On melko yleistä, että YEL-työtulon määrä arvioidaan liian pieneksi, mutta se ei kannata, sillä eläke ja sosiaaliturvan määräytyvät vakuutusmaksujen perusteella. Maksut vaikuttavat sosiaaliturvassa esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhempainvapaan ajalta maksettavien korvausten suuruuteen. Hoitamatta jätetyt vakuutusmaksut pienentävät myös vanhuuseläkkeen määrää.

Huomaa että YEL-maksut eivät kuitenkaan oikeuta sinua ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, vaan työttömyyden varalle voit varautua liittymällä yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan. Se kannattaa vain, jos arvioit että työssäoloehto täyttyy. Yrittäjien työttömyyskassan työssäoloehto on eri kuin palkansaajien.

Jäikö kysyttävää? Ole yhteydessä meihin, vastaamme mielellämme kysymyksiin!