Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

swot_blogi
13.10.2022 10:43Lukuaika 2 min

Miten ja miksi tehdä SWOT-analyysi?

Oletko perustamassa uutta yritystä tai ottamassa haltuun uutta osa-aluetta markkinoilla? Painiskelet ehkä sen ongelman kanssa, että omaa markkinatilannetta tulisi ymmärtää ensin paremmin, ennen kuin lähtee viemään asioita eteenpäin? Ota avuksi on markkinatutkimus ja sen yksinkertainen ja yleisesti käytetty työkalu SWOT-analyysi. Sitä käytetään liiketoiminnan strategisen analyysin lisäksi esimerkiksi järjestöpuolella.

Kirjainyhdistelmä SWOT tulee englanninkielisistä sanoista strengths (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), opportunities (mahdollisuudet) ja threats (uhat). Nämä kohdat laitetaan nelikenttään omiksi osioikseen. Sitä soveltamalla pystyy vaivattomasti arvioimaan markkinoiden kokonaiskuvaa ja mitä yrityksen täytyy parantaa pystyäkseen toimimaan tehokkaammin.

Miten SWOT-analyysi tehdään?

Ennen varsinaisen SWOT-analyysin tekemistä sinun pitää tietää, mikä sen tavoite on. Ilman selkeää tavoitetta analyysin hyödyt jäävät vähäisemmiksi. Voit sen avulla tehdä päätöksiä esimerkiksi kannattaako jokin tuote viedä jo markkinoille vai pitäisikö sitä vielä kehittää. SWOT-analyysi on katsaus yrityksen tai muun toimijan sekä nykytilaan että sen tulevaisuuteen.

Tämä nelikenttäanalyysi sopii myös liikeidean kehittämiseen, sillä kun heikkoudet ja uhat on tunnistettu, niihin voi vaikuttaa paremmin. Kun kokoat kirjalliseen muotoon yleiskuvan tilanteestasi, voit palata siihen aina myöhemmin ja päivittää sitä tarpeen mukaan.

Varaudu hankkimaan laajasti tietoa analyysisi taustalle. Jos tarkoitus on tehdä analyysi ryhmässä, pyydä kaikkia osallistujia valmistautumaan etukäteen omin ideoin tapaamiseen. Ryhmätyöskentely kannattaa, sillä jokaisella on omat tietonsa ja näkökulmansa, joten analyysista tulee tarkempi.

Vahvuudet

Tähän kohtaan kerätään tärkeimmät sisäisiä vahvuuksia kuvaavia tekijöitä. Eli sellaisia asioita, jotka tehdään palvelussa hyvin tai mitkä ovat esimerkiksi yrityksen kulttuurista kumpuavia vahvuuksia.

Onko sinulla tai jollakin muulla erityistä osaamista? Onko tuotteissanne tai palvelussanne jotain, joka kerää erityistä kiitosta?

Heikkoudet

Kokoa tähän sarakkeeseen asioita, jotka ovat sisäisiä heikkouksia. Ne voivat olla esimerkiksi osaamisen puutetta, resursseihin liittyviä tekijöitä tai tuotteen rajoitteita.

Ylittääkö kiinnostus tuotteeseen tuotantokapasiteetin? Onko palvelun hinta niin korkea, että se rajaa ostajakuntaa tarpeettomasti? Onko olemassa jokin sisäinen tekijä, joka laskee työskentelyn tehokkuutta?

Mahdollisuudet

Tämä liittyy taas enemmän ulkoiseen ympäristöön. Tähän on tarkoitus koota asiat, jotka kuvaavat markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia liikeidealle tai palvelulle. Tässä kohdassa voi vähän unelmoida.

Voisiko toimintaa laajentaa esimerkiksi yhteistyökumppanien avulla? Onko jokin kohderyhmä jäänyt kilpailijoilta huomaamatta?

Uhat

Tähän kerätään tietoa tärkeimmistä ulkoisista uhista. Joillakin aloilla se voi olla isoja maailmantalouden tilanteesta kumpuavia tekijöitä, kuten raaka-aineiden kallistuminen tai sitten voidaan olla lähempänä paikallisia haasteita, kuten esimerkiksi se, että paikkakunnalla on useita samankaltaisia yrityksiä.

 

Lataa ilmainen liikeideaopas!

 

Miten soveltaa kevytyrittäjän toimintaan?

SWOT-analyysi sopii myös itsensätyöllistäjän liiketoiminnan arvioimiseen. Voit käyttää sitä joko henkilökohtaisen osaamisesi tai tarjoamasi palvelun tai palvelukokonaisuuden arvioimiseen.

Kuvitteellinen esimerkki avaa työkalun käyttöä paremmin. Eli jos haaveilet urasta esimerkiksi liikunta-alan kevytyrittäjänä, voisi analyysin sisältö näyttää esimerkiksi tältä:

Vahvuudet:

 • Uskolliset seuraajat sosiaalisessa mediassa
 • Onnistunut kohderyhmän valinta
 • Kohderyhmää puhuttelevat sisällöt ja viestintä

Heikkoudet

 • Ei verkkovalmennuksia
 • Kaikki yhden tekijän varassa
 • Liian vähän aikaa oman osaamisen kehittämiselle

Mahdollisuudet

 • Yhteistyö eri tahojen kanssa
 • Verkkovalmennukset ja -kurssit
 • Toiminnan osoittautuessa kannattavaksi mahdollisuus alkaa yrittäjäksi

Uhat

 • Alan kova kilpailu
 • Kilpailijoilla jo verkkovalmennuksia
 • Paikallisesti asiakaskuntaa ei ole riittävästi

Tästä käy hyvin ilmi, että tämän kevytyrittäjän kannattaisi laajentaa palvelujaan verkkovalmennuksiin ja -kursseihin, jotta hän tavoittaisi suuremman määrän kohderyhmäänsä kuuluvia asiakkaita. Tällä hetkellä hänen toimintansa suurin rajoite on sijainti, joten etävalmennukset ovat yksi ratkaisu tähän.

Vaikka kevytyrittäjät ovat useimmiten yksin työskenteleviä, voit silti kysyä muiden mielipiteitä analyysisi tueksi. On hyvä muistaa, että kaikkiin heikkouksiin ja uhkiin ei ole mahdollista reagoida tai tehdä muutosta lyhyellä aikajänteellä. Liikeidean hiominen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä toimintaa.

Kiinnostaisiko myös nämä?