4.10.2018 11:19 Lukuaika 8 min

Maksuhäiriömerkintä ei estä kevytyrittäjyyttä

Edellisessä elämässä syntyneet rahaongelmat eivät ole esteenä kevytyrittäjyydelle! Maksuhäiriömerkinnästä huolimatta ura kevytyrittäjänä on auki ja omaa taloudellista tilannetta pääsee kohentamaan itsenäisin keinoin.

Maksuhäiriömerkintä on kiusallinen rasite luottotiedoissa. Se voi syntyä monestakin syystä: huonosta talouden organisoinnista, yllättävien menojen seurauksena tai nuoruuden töppäilyjen vuoksi. Aina maksuhäiriömerkintä ei ole edes omaa syytä. Maksuhäiriö paitsi hävettää, myös vaikeuttaa monen arkisen asian, kuten vuokrasopimuksen tekemistä. Suurimmat hankaloittavat tekijät lienevät kuitenkin työllistymiseen ja yrittäjyyteen liittyvät ongelmat, joihin luottohäiriömerkintä vaikuttaa.

Kevytyrittäjänä voit aloittaa puhtaalta pöydältä!

Yrittäjyys on keino työllistää itsensä. Usein se vaatii kuitenkin perinpohjaista tutustumista yritysmaailman sääntöihin. Yrityksen taloudenpitokaan ei ole aivan yksinkertainen ensikertalaiselle. Siksi yrittäjäksi ryhtyminen vaatii usein koviakin ponnisteluja ennen kuin yrittäjyyteen liittyvät seikat ovat selkeitä ja hyvin hallinnassa. Opettelu vie aikaa varsinkin silloin, jos henkilökohtainen taloudenpito on ollut syystä tai toisesta huonosti hoidettu ja verottaja tai jokin muu taho on karhunnut saataviaan perinnän tai ulosoton kautta.

Jos mielii yrittäjäksi ilman luottotietoja, verohallinto voi olla suostumatta lisäämään yritystä ennakkoperintärekisteriin. Se puolestaan voi hankaloittaa muun muassa laskutusta. Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan estä Omapajan kevytyrittäjäksi ryhtymistä! Henkilökohtaiset maksuhäiriömerkinnät tai ulosottovelka ei ole rasittamassa kevytyrittäjän yritystoimintaa, sillä Omapaja huolehtii kaikesta rahaliikenteestä, vakuutuksista ja verotuksesta. Tutustu lähemmin siihen, mitä kevytyrittäjyys on.

Kevytyrittäjyys on mainio tapa aloittaa oma yrittäjän ura. Monet työnantajat ottavatkin mielellään laskutuspalvelun kautta työntekijöitä, sillä silloin heille ei tule työntekijästä koituvia maksuja maksettavakseen. Kevytyrittäjä ei ole siis velvoittavassa työsuhteessa työnantajaansa, joten hänellä on vapaus valita työnsä tarkemmin sekä hän voi toimia usealle eri työnantajalle yhtäaikaisesti.

Kevytyrittäjyys on tie onnistumiselle

Maksuhäiriömerkinnän kanssa ei olla yksin, se on nykyään yhä useamman suomalaisen vaivana. Usein merkintä on tullut odottamattomien menojen kautta, joita on koitettu paikata muun muassa ottamalla pikavippejä yli oman maksukyvyn. Lopulta laskun synnyttämän ahdistuksen vuoksi pelkkä postilaatikolle meno on tuntunut ylivoimaiselta. Avaamattomien kirjekuorien pino on kasvanut ja oman psyykeen vuoksi mieli on vain koettanut unohtaa koko jutun. Myös yrittäjänä toimiminen on saattanut aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän, sillä yrittäjän verovelka siirtyy helposti ulosottoon.

Maksuhäiriömerkintä pysyy rekisterissä keskimäärin 2 - 4 vuotta, vaikka kyseinen velkasumma olisikin saatu maksettua. Usein tuo aika tuntuu merkinnän saaneesta ihmisestä todella pitkältä. Rahatilanteeseen helpotusta saattaisi tuoda yrittäjyys, mutta oman yrityksen perustaminen ei onnistu juuri merkinnän vuoksi.

 

Omapaja ei tarvitse luottotietojasi - älä anna maksuhäiriön estää unelmaa yrittäjyydestä!

 

Omapaja ei tarvitse sinun luottotietojasi mihinkään. Hoidamme puolestasi kevytyrittäjyyteesi liittyvän byrokratian sekä rahaliikenteen. Näin ollen maksuhäiriömerkinnän saaneen on mahdollisuus toimia ja tehdä töitä sekä saada mahdollista ulosottovelkaa maksettua pois tienaamillaan rahoilla.

Miten toimia, jos uhkana on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä ei tietenkään ole kenellekään riemun aihe mutta sen ei tarvitse merkitä kuitenkaan maailmanloppua. Elämä jatkuu, vaikkakin hiukan haasteellisempana. Maksuhäiriömerkinnän ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä. Luottotietorekisteriin ei tule merkintää ilman, että kuluttajalle tulee siitä etukäteen varoitus ja ilmoitus.

Maksuhäiriömerkintä on seuraus maksamattomista laskuista tai veloista. Ennen maksuhäiriömerkintää kuluttajalle tarjotaan aikaa kuitata velka pois tai etsitään sopiva maksusuunnitelma. Mikäli maksuhäiriömerkintä on uhkana ja maksaminen tuntuu toivottomalta eikä velkojan kanssa päästä sopimukseen maksuajoista, kannattaa rohkeasti kääntyä oman kunnan tai pankin talous- ja velkaneuvojan puoleen. Heiltä löytyy usein hyviä ratkaisuja tilanteen laukaisemiseksi.

 

Maksuhäiriömerkintä on seuraus maksamattomista laskuista tai veloista.

 

Mitä sitten, jos merkintä on ehtinyt tulla?

Usein kutienkin saattaa käydä niin ikävästi, että maksuhäiriömerkintä ehtii tulla, vaikka itsellä olisi halu saada maksut ajoissa maksettua. Jotkut velkojat ovat muita tiukempia ja ehdottomampia velan takasin saamisessa, joten maksuhäiriömerkinnän saattaa saada kohtuullisen helposti.

Maksuhäiriömerkintä on määräaikainen, joten onneksi se ei rajoita loppu elämää. Mikäli merkinnän aiheuttanut maksu on hoidossa, merkintä poistuu aikanaan. Raha-asioista kannattaa merkinnän aikana pitää huolta, jotta velka ei siirry enempää ulosottoon, sillä se pidentää merkinnän olemassaoloa.

Vaikka maksuhäiriömerkintä rajoittaa elämää jonkin verran, sen saaminen ei ole kuitenkaan esteenä työnteolle. Jotkut työnantajat, etenkin talous- ja rahoitusalalla, karsastavat hiukan maksuhäiriömerkinnän saanutta työnhakijaa, mutta kevytyrittäjänä on mahdollisuus toimia myös niillä aloilla.

kahvilatyontekija-kevytyrittaja

Kevytyrittäjällä on huolia vähemmän, kun Omapaja pitää kirjanpidon kunnossa ja ajantasaisena.

Luottotiedot eivät ole julkista tietoa, joten esimerkiksi tuttava tai naapuri ei voi tarkistaa ilman pätevää syytä toisen luottotietoja. Yleisin luottotietojen tarkistus tapahtuu esimerkiksi autokauppoja tehdessä tai asuntoa vuokratessa. Rekisteriin on mahdollista toimittaa myös selvitys maksuvaikeuksien syystä, esimerkiksi jos velkaantuminen johtuu lainan takauksesta tai pantin antamisesta. Tällöin rekisteriotetta tiedusteleva taho saa tietoonsa, ettei maksuhäiriömerkintä ole samalla tavalla itse aiheutettu kuin esimerkiksi taloudellisesta huolimattomuudesta johtuvat merkinnät.

Kevytyrittäjänä voit maksaa velkasi sujuvasti

Maksuhäiriömerkinnän aikana voi toimia laskutuspalvelun kautta kevytyrittäjänä eikä merkintä vaikuta työntekoon. Laskutuspalvelun kautta laskuttava työntekijä katostaan työntekijäksi, jolloin laskutuspalvelu pidättää palkasta sovitun summan ulosmitattavaksi. Ulosmittauksen osalta on säädetty helpotuksia, ettei palkasta ulosmitattava osuus ole tilanteeseen suhteutettuna liian korkea.

Kevytyrittäjällä on siis hyvä mahdollisuus saada ulosottovelkansa maksettua omilla työtuloillaan ja näin ollen hänellä on hyvä tie päästä maksuhäiriömerkinnästä eroon. Omat luottotiedot voi tarkistaa kerran vuodessa ilmaiseksi Suomen Asiakastieto Oy:n sekä Bisnode Oy:n sivuilta. Edellä mainituilta sivuilta voi tilata merkinnän poistuttua niin sanotut puhtaat paperit, jotka käyvät tositteena siitä, että kaikki velka on saatu maksettua ja luottotiedot ovat puhtaat.

Vaikka kevytyrittäjyys koetaan helpoksi tavaksi toimia itsenäisenä yrittäjänä, moni luottotiedot takaisin saanut tahtoo perustaa oman yrityksen joko osakeyhtiöllä tai toiminimellä. Etenkin jos tulevaisuus näyttää työsaralla valoisalta ja yritystoimintaa olisi tarpeen saada laajennettua, on hyvä suunnata tavoitteita korkeammalle, koska maksuhäiriömerkintöjä ei ole enää esteenä omalle yritykselle.

Kevytyrittäjyys sopii kaikille

Kevytyrittäjänä työntekijän ei itse tarvitse huolehtia byrokratiasta. Siksi kevytyrittäjyys on helppo keino toimia itsenäisenä yrittäjänä. Monesti yrityselämän lukuisat eri säännöt, lait ja verotus koetaan liian haasteelliseksi ja oman yrityksen perustamisen esteeksi. Siksi kevytyrittäjänä on turvallista toimia, koska laskutusfirma huolehtii kaiken tämän.

 

Kevytyrittäjänä työntekijän ei itse tarvitse huolehtia byrokratiasta.

 

Kevytyrittäjyys estää yrittäjänä toimivaa kompastumasta niihin ongelmiin, joita yrityksen raha-asiat saattavat aiheuttaa. Esimerkiksi toiminimellä toimivalla yrittäjällä saattaa helposti kertyä verovelkaa, joiden takia luottotietoihin tulee merkintä. Kevytyrittäjänä voi hyvin luottaa siihen, että verot sekä kaikki muut maksut huolehditaan oikein, kun laskuttaa asiakasta ja saa siitä palkan.

Yrittämisen ilon ei tarvitse himmetä maksuhäiriömerkinnän vuoksi! Päinvastoin: mielekäs tekeminen ja oman talouden haltuun saaminen antaa kevytyrittäjyyteen sellaista spurttia jota vain kantapään kautta opittu voi tarjota. Paljonko kokeneena ei tarvitse enää kysellä itseltään, mitä menetettävää tässä on. Tie kohti unelmaa on auki