Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Matias Saukko on timpuri, Omapajan kevytyrittäjä ja itsensätyöllistäjä
1.6.2018 14:27Lukuaika 4 min

Itsensä työllistäminen on mielenkiintoista ja palkitsevaa

Itsensä työllistäminen on paitsi hyödyllistä, se on myös opettavaista ja mielenkiintoista. Itsensä työllistäjä saa oikeastaan eteensä kaikki mahdollisuudet. Kevytyrittäjänä työllistyvä voi keskittyä itse siihen, minkä parhaiten osaa, ja jättää ammattilaisille muun tekemisen. Moni kuitenkin miettii, miten työllistän itseni, ja siksi onkin tärkeää kartoittaa omaa osaamista ja sitä, mitä haluaa työkseen tehdä.

Itsensä työllistäminen kautta aikojen

Jo ennen yhteiskunnan teollistumista ja työpaikkojen kovaa kasvua ihmiset ovat työllistäneet itse itseään. Yleisimpiä tällaisia ammatteja olivat muurarit, rakennusmiehet, kivi- ja metallityöläiset, torpparit, ompelijat, sepät sekä kauppiaat. Samoja ammatteja siis kuin nykypäivänäkin. Kun Suomi teollistui, yleistyivät työsopimusten laatiminen. Työehtosopimus ja työntekijän oikeudet kehittyivät myöhemmin.

Itsensä työllistäminen on kehittynyt siis jo kauan, ja sen suosio on kiihdyttänyt kasvuaan 2000-luvulla. Suosion kasvussa näkyy suomalaisen yhteiskunnan muutos teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Kovinta kasvu on ollut asiantuntijatehtävissä.

Itsensä työllistäminen on alkuaan ollut sitä, että kaikesta työhön liittyvästä on huolehdittu itse. Nykyisin itsensä työllistäjä voi valita, hoitaako itse kaikki eteen tulevat ja jatkuvasti hoidettavat asiat itse. Muun muassa laskutuksen, kirjanpidon ja markkinoinnin voi ulkoistaa. Kevytyrittäjyys on suosittu tapa keskittyä työssään siihen, minkä osaa parhaiten, ja jättää esimerkiksi laskutus- ja kirjanpitoasiat ammattilaisten hoidettavaksi. Erilaisten laskutuspalveluiden ominaisuuksista voit lukea lisää artikkelistamme Laskutuspalvelut vertailussa.

Itsensä työllistäjät ja jakamistalous kiinnostavat tutkijoita valtion eri tahoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 teettämä tutkimus osoittaa, että itsensä työllistäjillä on tulevaisuudestaan positiivinen kuva, ja he ovat tyytyväisiä omaan työhönsä ja sen joustavuuteen. Tyytymättömimpiä olivat luovien alojen edustajat. He kokivat työnsä pirstaleiseksi ja toimeentulonsa jatkuvasti epävarmaksi.

Ketä sitten ovat itsensä työllistäjät?

Itsensä työllistäjiin katsotaan kuuluvaksi muun muassa yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat. Yhteistä kaikille näille on se, että se ovat työsopimuslain ulkopuolella, eikä heillä ole yhtäläisiä sosiaaliturvaoikeuksia työsuhteessa oleviin verrattuna.

Parhaimmillaan itsensä työllistäminen on oma valinta, ja se antaa työsuhteessa oleviin verrattuna erilaisia mahdollisuuksia ja joustavuutta elämään. Itsensä työllistäminen vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä, oma-aloitteisuutta sekä kykyä kantaa vastuuta suuristakin riskeistä.

Kuka sopii itsesä työllistäjäksi? Tai millaisia ominaisuuksia itsensä työllistäjältä haetaan? Itsensä työllistäjäksi sopivat usein henkilöt, jotka omaavat riittävät elämänhallintataidot, korkean motivaation ja työkokemusta. Lisäksi kunnossa täytyisi olla sellaiset asiat kuten osaaminen ja mahdollisuus toimintaan.

 

Tyypillisimmillään päätoiminen kevytyrittäjä on noin 30–57 -vuotias mies, joka on lukenut itselleen ammatillisen koulutuksen.

 

Tyypillisimmillään päätoiminen kevytyrittäjä on noin 30–57 -vuotias mies, joka on lukenut itselleen ammatillisen koulutuksen. Sivutoiminen itsensä työllistäjä taas puolestaan on korkeasti kouluttautunut, mutta hänen laskutuksensa on vähäisempää.

Jokainen meistä voi työllistää itsensä. Sen voi tehdä joko kevyesti kevytyrittäjänä tai itsenäisemmin toiminimiyrittäjänä, freelancerina tai vaikka apurahan turvin toimivana kirjoittajana.

Itsensä työllistäjiä on kuitenkin kaikenlaisia, mikä on selvä osoitus siitä, että hyvin erilaisille aloille ja erilaisiin työtehtäviin sopivat itsensä työllistäminen ja joko kevytyrittäjyys tai vaikkapa päätoiminen yrittäjyys.

Itsensä työllistäminen kesällä tai opiskelujen lomassa

Toisinaan lisätulot ovat tarpeen tilapäisesti. Kesätyöt tai opiskelujen aikaiset keikkahommat nousevat arvoon arvaamattomaan, kun kasvavia kuluja täytyy pystyä peittämään. Kesätöitä tai muita osa-aikaisia tai keikkaluontoisia töitä ei ole aina helposti saatavilla. Ja varsinkin silloin kannattaa miettiä, olisiko tarpeen pohtia, kuinka työllistää itsensä.

Itsensä voi työllistää monin eri keinoin, mutta kaikkein varmin keino on aloittaa tarkalla kartoituksella ja suunnitelulla. Itsensä työllistäminen kotona tai omissa tiloissa on usein ihanteellista, sillä silloin työssä usein säilyy vapaus valita, mihin aikaan vuorokaudesta hoitaa töitään. Tietystikään tämä ei aina ole mahdollista, mutta kyllä yrittäjän vapaus on yleensä juuri sitä, ettei ainakaan koko ajan ole velvollinen selittämään kenellekään, miten työaikansa ja vapaa-aikansa jaksottaa.

Itsensä työllistäjä ja sosiaaliturva

Koska itsensä työllistäjällä ei automaattisesti ole työsuhteessa olevan sosiaaliturvaa vastaavaa turvaa, kannattaa siihen varautua yrittäjänä jo heti alusta alkaen. Ansioturvan heikkouden vuoksi osa yrittäjistä tai itsensä työllistäjistä kokee turvattomuutta. Työn osa-aikaisuus myös lisää epävarmuuden tunnetta. Työttömyysturvaan vaikuttavat sellaiset seikat, että millaisella verokortilla töitä tehdään ja että lasketaanko itsensä työllistäjä pää- vai sivutoimiseksi yrittäjäksi.

Itsensä työllistävällä on toisinaan keskimäärin pienemmät tulot kuin työsuhteessa olevalla, mutta osittain tämä selittyy sillä, että kevytyrittäjistä iso osa tekee töitä osa-aikaisesti lasten tai opiskelujen ohessa.

Yrittäjyyteen liittyviä riskejä itsensä työllistäjät minimoivat verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä toisten yrittäjien kanssa. Markkina-alueen laajentaminen sekä tuotte- ja palvelukehittely tuovat myös tulevaisuuden turvaa. Pienyrittäjä ja varsinkin naisyrittäjä ovat muita yrittäjiä hitaampia palkkaamaan työvoimaa, vaan he yrittävät pärjätä kaikessa yksin.

Itsensä työllistäminen ja työttömyysturva

Sosiaaliturva on parantunut viime aikoina, sillä työttömyysturvalakiin on tullut muutos, jonka ansiosta työtön voi kokeilla yrittämistä neljän kuukauden ajan menettämättä työttömyysetuuttaan.

Neljän kuukauden jälkeen arvioidaan, onko yrittämisestä tullut päätoimista vai sivutoimista, ja jos se katsotaan sivutoimiseksi, voi yrittäjällä säilyä soviteltu työttömyysturvaetu. Neljän kuukauden jälkeen yrittäjä voi myös hakea starttirahaa, jos sitä ennen yritystoiminta on ollut sivutoimista.

Itsensä työllistäminen ei useinkaan tähtää kovaan kasvuun, vaan työllistäjä tavoittelee todella vain itsensä työllistämistä mielekkäällä tavalla. Eli hankkia itselleen toimeentulo, säilyttää tietynlainen vapaus ja saada tehdä todella sitä, mitä osaa ja mistä nauttii. Vaikka toki yrittäjän arkeen kuuluvat myös niidenkin asioiden hoitaminen, jotka eivät ole niin mieluisia.

Itsensä työllistäminen ja oman työn hinnoittelu

Oman työn ja ajan hinnoitteleminen on haastavaa. Varsinkin alussa työmäärän ja vaativuuden hahmottaminen voi olla lähes mahdotonta. Hinnoittelu onkin asia, joka opitaan hiljalleen. Hinnoittelussa on hyvää huomioida toisaalta se, ettei hinnoittele itseään ulos markkinoilta mutta ettei silti aliarvioi omaa osaamista ja tekemänsä työn arvoa.

Hinnoittelu onkin jatkuvaa tasapainottelua. Hinnoittelussa voi myös käyttää erilaisia apukeinoja, sekä kääntyä ammattilaisten puoleen. Omapajalta löydät taatusti ammattitaitoista porukkaa kertomaan lisää hinnoittelusta ja oman osaamisen tuotteistamisesta.

Itsensä työllistäminen voi tosiaan olla kevytyrittäjyyttä, jolloin työntekijä työskentelee yrittäjämäisesti, mutta laskuttaa asiakkaitaan laskutuspalvelun kautta. Omapaja tarjoaa laskutuspalvelua, ja hoitaa sen avulla kevytyrittäjän laskutuksen, kirjanpidon ja verojen maksamisen. Kevytyrittäjyys on rakennettu siten, että se mahdollistaa nimensä mukaisesti mahdollisimman kevyen yrittämisen. Lue aikaisemmasta artikkelistamme lisää, millaista olisi kevytyrittäjyys Omapajassa.

Mietitkö siis, kuinka työllistää itsensä? Kannustamme sinua tarttumaan toimeen heti, ja poimimaan itsellesi listaa, millaisia töitä tai palveluja voisit tehdä. Pohdi sen jälkeen, millaiset mahdollisuudet niihin olisi, ja haluaisitko keskittyä itse juuri niihin. Me voisimme Omapajalla helposti ja kätevästi hoitaa kaiken muun. Ja olemme luotettava kumppani kaikkiin yrityselämän ja itsensä työllistymisen käänteisiin. Ota yhteyttä siis jo tänään!

 

Kiinnostaisiko myös nämä?