Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Yrityksen arvot ja missio ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa
8.9.2023 7:42Lukuaika 4 min

Yritykset arvot, visio ja missio

Usein kuulee yritysten ja yrittäjien puhuvan arvoista, missiosta, visiosta ja strategiasta. Mitä nämä hienolta kuulovat termit tarkoittavat ja miten ne ohjaavat yritystoimintaa?

Mitä tarkoittaa yrityksen arvot?

Yrityksen arvot ovat perustavanlaatuisia periaatteita ja uskomuksia, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa ja päätöksentekoa. Ne määrittävät yrityksen kulttuurin ja luovat pohjan sen toimintatavoille. Arvot yrityksessä heijastavat yrityksen identiteettiä ja auttavat luomaan yhteyden niin työntekijöihin, asiakkaisiin kuin yhteistyökumppaneihinkin.

 

Yrityksen arvot ovat tärkeä osa yrityksen mainetta ja mainekuvaa.

 

Yrityksen arvot ovat myös tärkeä osa yrityksen mainetta ja mainekuvaa. Kun yritys noudattaa ja toteuttaa omia arvojaan, se luo luottamusta ja uskottavuutta sekä asiakkaiden että sidosryhmien keskuudessa. Arvopohjainen toiminta auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja rakentamaan vahvan aseman markkinoilla.

Arvojen merkitys korostuu erityisesti päätöksentekotilanteissa. Yrityksen arvot toimivat ohjenuorana päätöksenteossa, ja ne auttavat yritystä tekemään oikeita ja eettisiä päätöksiä. Arvojen mukaisesti toimiminen auttaa yritystä välttämään epäeettisiä tai vastuuttomia tekoja, ja se luo pohjan kestävälle ja pitkäjänteiselle menestykselle.

Miten määritetään yrityksen arvot?

Yrityksen arvojen määrittäminen on tärkeä prosessi, joka vaatii huolellista pohdintaa ja keskustelua yrityksen johdon ja työntekijöiden kesken. Arvojen määrittämisessä on tärkeää ottaa huomioon yrityksen ydinosaaminen, toimiala ja tavoitteet. Arvojen tulisi heijastaa yrityksen identiteettiä ja sitä, millaisia periaatteita yritys haluaa noudattaa.

Yrityksen arvot voidaan määrittää esimerkiksi järjestämällä työpajoja, joihin osallistuvat yrityksen eri osastojen edustajat. Työpajoissa voidaan keskustella yrityksen nykyisistä arvoista ja niiden merkityksestä, sekä pyrkiä yhdessä määrittelemään uusia arvoja. Työpajojen avulla voidaan myös selvittää, miten eri arvot vaikuttavat yrityksen toimintaan ja päätöksentekoon eri tilanteissa.

Arvojen määrittämisessä voidaan hyödyntää myös ulkoista asiantuntija-apua. Ulkopuolinen asiantuntija voi tuoda uusia näkökulmia ja auttaa yritystä pohtimaan arvojaan syvällisemmin. Asiantuntija voi myös auttaa yritystä tunnistamaan ja yhdistämään erilaisia arvoja, jotta ne muodostavat kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen arvopohjan.

Yrityksen arvot tulisi myös kuvata selkeästi ja ymmärrettävästi. Arvojen viestiminen ja jakaminen yrityksen sisällä on tärkeää, jotta kaikki työntekijät ymmärtävät ja sitoutuvat niihin. Arvojen tulisi myös näkyä yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa, jotta ne eivät jää pelkiksi sanoiksi.

Arvojen määrittämisen jälkeen ne tulisi myös arvioida ja päivittää tarvittaessa. Yrityksen toimintaympäristö ja tavoitteet saattavat muuttua ajan myötä, joten on tärkeää varmistaa, että arvot edelleen vastaavat yrityksen tarpeita. Arvojen päivittäminen voi myös olla tarpeen, mikäli yritys haluaa keskittyä uusiin painotuksiin tai arvoihin.

Yrityksen arvot esimerkkejä

Menestyvän yrityksen arvot voivat sisältää mm. näitä:

 • Asiakaskeskeisyys: Painottaa asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä ja tyydyttämistä. 
 • Yhteistyö: Korostaa tiimityöskentelyn merkitystä ja avoimen kommunikaation edistämistä. 
 • Rehellisyys ja eheys: Korostaa rehellisyyttä, avoimuutta ja eettistä toimintaa. 
 • Innovatiivisuus: Painottaa luovuutta, jatkuvaa oppimista ja uusien ideoiden kehittämistä. 
 • Vastuullisuus: Korostaa yrityksen sitoutumista ympäristönsuojeluun, kestävyyteen ja yhteiskuntavastuuseen. 

 

Mikä on yrityksen missio?

Yrityksen missio on tärkeä osa yrityksen arvojen ja strategian määrittämistä. Missio kuvaa yrityksen ydintehtävää ja sen tavoitetta. Missio auttaa yritystä keskittymään siihen, mitä se haluaa saavuttaa ja miten se aikoo tehdä sen.

Yrityksen missio voi olla esimerkiksi:

 • "Tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja",
 • "Parantaa ihmisten elämänlaatua terveellisillä ja ravitsevilla tuotteilla" tai
 • "Rakentaa kestävää ja vastuullista tulevaisuutta ympäristöystävällisillä ratkaisuilla". 

Missio auttaa yritystä löytämään oman paikkansa markkinoilla ja erottumaan kilpailijoistaan.

Missio on työkalu, joka auttaa yritystä tekemään päätöksiä ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Se ohjaa yrityksen toimintaa ja auttaa yritystä keskittymään olennaiseen. Missio toimii yrityksen kompassina ja auttaa siinä, että kaikki yrityksen toiminnat tukevat tavoitetta.

 

Missio auttaa kertomaan yrityksen tarkoituksesta ja siitä, mitä se haluaa saavuttaa.

 

Missio on tärkeä viestintäväline yrityksen ulkoiselle ja sisäiselle sidosryhmälle. Se auttaa kertomaan yrityksen tarkoituksesta ja siitä, mitä se haluaa saavuttaa. Missio voi toimia myös työntekijöiden motivoijana ja sitouttajana, kun he ymmärtävät, miten heidän työnsä liittyy yrityksen tavoitteisiin.

Missio ei ole pysyvä, vaan sitä voidaan tarvittaessa muuttaa ja päivittää. Yrityksen tulee tarkastella missiotaan säännöllisesti ja varmistaa, että se edelleen vastaa yrityksen tarpeita ja tavoitteita. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä missio voi joutua uudelleenarviointiin ja päivittämiseen, jotta se pysyy ajan tasalla ja ohjaa yritystä oikeaan suuntaan.

Yrityksen missio on siis tärkeä osa yrityksen strategiaa ja arvoja. Se auttaa yritystä luomaan suunnan ja tavoitteen, ja ohjaa päätöksentekoa ja toimintaa. Missio auttaa myös viestimään yrityksen tarkoituksesta ja sitouttamaan työntekijöitä.

Mikä on yrityksen visio?

Yrityksen visio on tärkeä osa yrityksen strategiaa ja se auttaa määrittelemään yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet ja suunnan. Visio kuvaa sen, millaiseksi yritys haluaa muuttaa maailmaa tai omalla toimialallaan olla edelläkävijä.

Yrityksen visio voi olla esimerkiksi:

 • "Olla johtava teknologiayritys, joka muuttaa ihmisten elämää ja tekee siitä paremman",
 • "Luoda kestävää energiaa tuottavia ratkaisuja, jotka auttavat suojelemaan ympäristöä" tai
 • "Tarjota innovatiivisia terveydenhuollon palveluita, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua".

Visio auttaa yritystä asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ja motivoi henkilöstöä. Se ohjaa yrityksen päätöksentekoa ja auttaa valitsemaan oikeat strategiat ja toimenpiteet, jotta visio voidaan saavuttaa.

Visio on myös tärkeä viestintäväline yrityksen ulkoiselle ja sisäiselle sidosryhmälle. Se auttaa kertomaan yrityksen suunnasta ja tavoitteista. Visio voi toimia myös inspiraationa ja motivoijana työntekijöille, kun he ymmärtävät, millaiseen päämäärään he työskentelevät.

 

Visiota ei pidä sekoittaa missioon, vaikka ne ovatkin läheisessä yhteydessä toisiinsa.

 

Visiota ei pidä sekoittaa missioon, vaikka ne ovatkin läheisessä yhteydessä toisiinsa. Missio kuvaa yrityksen tarkoitusta ja ydintehtävää, kun taas visio kuvaa tulevaisuuden tavoitetta ja haluttua asemaa markkinoilla.

Yrityksen visio voi myös muuttua ajan myötä, kun yrityksen toimintaympäristö ja strategiset tavoitteet muuttuvat. Tärkeää on kuitenkin pitää visio ajan tasalla ja varmistaa, että se edelleen ohjaa yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan ja innostaa henkilöstöä.

Yrityksen visio on siis tärkeä osa yrityksen arvoja, missiota ja strategiaa. Se auttaa yritystä luomaan tavoitteen ja suunnan, sekä toimimaan menestyksekkäästi ja kilpailukykyisesti liiketoimintaympäristössä.

Kiinnostaisiko myös nämä?