Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Osuuskunnan perustaminen
25.10.2023 13:46Lukuaika 4 min

Osuuskunnan perustaminen – askel askeleelta ohjeet

Haluatko perustaa osuuskunnan? Tässä artikkelissa tarjoamme sinulle kattavat ohjeet osuuskunnan perustamisprosessista. Lue eteenpäin ja opi, mitä vaiheita perustamisessa tulee ottaa huomioon.

 

Mikä on osuuskunta?

Osuuskunta on yhteisö, joka koostuu vähintään kahdesta jäsenestä ja tavoittelee jäsenten taloudellista hyötyä. Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa ja sen toiminta perustuu jäsenten omistukseen ja osallistumiseen.

Osuuskunta on demokraattinen organisaatio, jossa jokaisella jäsenellä on yksi ääni päätöksenteossa, riippumatta hänen osuudestaan osuuskunnan pääomaan.

Osuuskunta voi toimia monilla eri toimialoilla, kuten maataloudessa, palvelualoilla tai teollisuudessa. Se voi harjoittaa liiketoimintaa myös muilla markkinoilla, kuten kuluttaja- tai tuottajamarkkinoilla.

Osaava taloushallinon kumppani haussa?

Varaa keskusteluaika

 

Kenelle osuuskunta sopii?

Osuuskunta voi olla houkutteleva vaihtoehto niille, jotka haluavat lisätuloja esimerkiksi päätyön ohessa ja kokeilevat yrittämistä isommalla porukalla tasapuolisin oikeuksin pitäen perustamiskulut alhaisina.

Osuuskunta mahdollistaa monenlaisten osaajien yhdistämisen, kun yksin toimimiseen ei ole riittävästi resursseja tai halua.

Osuuskunnan voi perustaa yksinkin, mutta se ei ole kovin käytännöllistä ja siksi se mielletäänkin enemmän yhteisölliseen yrittämiseen. Osuuskunta sopii tilanteisiin, joissa useat ihmiset tai yritykset haluavat yhdistää voimansa ja jakaa resursseja sekä vastuuta.

Osuuskunta soveltuu esimerkiksi yritysryhmille, ammatinharjoittajille, maataloustuottajille, asukasyhdistyksille, kuluttajille ja yhteisöille. Osuuskunta tarjoaa jäsenilleen yhteistoimintamahdollisuuden ja omistajuutta yhteisessä hankkeessa.

Näistä hyödyistä huolimatta muut yritysmuodot ovat Suomessa paljon osuuskuntaa suositumpia.

Kuka voi perustaa osuuskunnan?

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Osuuskunnan jäsenet ovat sen omistajia, ja perustajien on laadittava osuuskuntasäännöt, määriteltävä osakepääoma ja rekisteröitävä osuuskunta kaupparekisteriin. Osuuskunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden yhteistoimintaan ja omistajuuteen yhteisessä hankkeessa.

Osuuskunnan perustamisen vaiheet

Osuuskunnan perustamisprosessi koostuu useista vaiheista, jotka on tärkeää suorittaa huolellisesti. Seuraavassa on esitetty osuuskunnan perustamisprosessin vaiheet:

 1. Idean kehittäminen ja jäsenten rekrytointi: Osuuskunnan perustamisessa ensimmäinen vaihe on hyvän idean kehittäminen ja potentiaalisten jäsenten rekrytointi. 
 2. Yhtiöjärjestyksen laatiminen: Yhtiöjärjestys on osuuskunnan sääntökirja, jossa määritellään osuuskunnan toiminta, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, päätöksentekoprosessit ja muut tärkeät asiat.
 3. Osuuskunnan rekisteröinti: Osuuskunnan tulee rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja hakea Y-tunnusta.
 4. Alkuvalmistelut ja toiminnan aloittaminen: Tässä vaiheessa osuuskunta valmistelee toimintasuunnitelman, hankkii tarvittavat resurssit ja aloittaa liiketoiminnan.

1. Idean kehittäminen ja jäsenten rekrytointi

Osuuskunnan perustamisessa ensimmäinen vaihe on hyvän idean kehittäminen ja potentiaalisten jäsenten rekrytointi. Idean kehittämisessä on tärkeää miettiä, millaista liiketoimintaa osuuskunta harjoittaa ja miten se palvelee jäseniään.

Hyvä idea voi perustua esimerkiksi uuteen tuotteeseen tai palveluun, joka vastaa markkinoiden tarpeisiin. Jäsenten rekrytoinnissa kannattaa etsiä henkilöitä, joilla on tarvittava osaaminen ja kokemus kyseisellä liiketoiminta-alueella.

Jäsenten sitoutuminen on tärkeää osuuskunnan menestyksen kannalta. Jäsenet voivat osallistua osuuskunnan toimintaan esimerkiksi työpanoksella, pääomalla tai molemmilla.

2. Yhtiöjärjestyksen laatiminen

Toinen vaihe osuuskunnan perustamisprosessissa on yhtiöjärjestyksen laatiminen. Yhtiöjärjestys on osuuskunnan sääntökirja, jossa määritellään osuuskunnan toiminta, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, päätöksentekoprosessit ja muut tärkeät asiat.

Yhtiöjärjestyksessä tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Osuuskunnan nimi ja kotipaikka
 • Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
 • Pääomasijoitus ja sen maksaminen
 • Päätöksentekoprosessit ja hallinto
 • Osuuskunnan purkaminen ja varojen jakaminen

Yhtiöjärjestyksen laatimisessa kannattaa tarvittaessa konsultoida asiantuntijaa, kuten lakimiestä tai osuuskuntaliiton edustajaa.

3. Osuuskunnan rekisteröinti

Kolmas vaihe osuuskunnan perustamisprosessissa on osuuskunnan rekisteröinti. Osuuskunnan tulee rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja hakea Y-tunnusta.

Rekisteröinnin yhteydessä osuuskunnan tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat, kuten yhtiöjärjestys, rekisteröintihakemus ja mahdolliset muut liitteet. Osuuskunta saa rekisteröinnin jälkeen virallisen kaupparekisteriotteen ja Y-tunnuksen.

Rekisteröinti antaa osuuskunnalle virallisen oikeushenkilöaseman ja mahdollistaa liiketoiminnan harjoittamisen.

4. Alkuvalmistelut ja toiminnan aloittaminen

Viimeinen vaihe osuuskunnan perustamisprosessissa on alkuvalmistelut ja toiminnan aloittaminen. Tässä vaiheessa osuuskunta valmistelee toimintasuunnitelman, hankkii tarvittavat resurssit ja aloittaa liiketoiminnan.

Toimintasuunnitelmassa tulee määritellä osuuskunnan tavoitteet, toiminnan kuvaus, markkinointistrategia, talousarvio ja muut tarvittavat tiedot. Resurssien hankkimiseen voi kuulua esimerkiksi rahoituksen järjestäminen, tilojen vuokraaminen ja tarvittavien laitteiden hankinta.

Kun alkuvalmistelut on tehty, osuuskunta voi virallisesti aloittaa liiketoiminnan ja tarjota tuotteitaan tai palveluitaan asiakkailleen.

Osuuskunnan voitonjako

Osakeyhtiöistä poiketen osuuskunnat eivät yleensä jaa jäsenilleen netto-omaisuuttaan. Jos osuuskunnan säännöissä on kuitenkin merkintä voitonjaosta, voittovaroja eli ylijäämää voidaan jakaa jäsenille. Jakoperusteena käytetään usein jäsenen aktiivisuutta (paljonko käyttänyt osuuskunnan palveluita) tai jäsenen osuuskuntaan sijoittamaansa pääomaa.

Kenties meille kaikille tutuinta netto-omaisuuden voitonjakoa ovat osuuspankkien ja osuuskauppojen jakamat jäsenen aktiivisuuteen perustuvat asiakashyvitykset. 

Osuuskunnan verotus

Osuuskunta maksaa tuloksestaan osakeyhtiön tavoin 20 % tuloveron. Mikäli toiminta on jatkunut jo pidempään, osuuskunnan ennakkovero määräytyy edellisten vuosien toteutuman perusteella. Verottajalta on mahdollista hakea muutosta ennakkoveroihin.

Osuuskunnan jäsenilleen jakamista ylijäämistä, eli sen saamasta tuloksesta, 25 % luetaan veronalaiseksi tuloksi ja 75 % on verovapaata tuloa aina 5.000 euroon saakka. Tuloksen ylittäessä tämän rajan, 75 % siitä on veronalaista tuloa ja 25 % on verovapaata tuloa.

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi vaatii yhtiökokousen päätöksen 2/3 enemmistöllä. Kun päätös on tehty, osuuskunnan on muutettava omaa yhtiömuotoaan. Tämä sisältää sääntöjen ja hallituksen muuttamisen osakeyhtiön vaatimusten mukaisiksi.

Varat ja velat on siirrettävä osuuskunnalta uudelle osakeyhtiölle, mukaan lukien taseen, omaisuuden ja velkojen siirtäminen. Lisäksi uusi osakeyhtiö on rekisteröitävä kaupparekisteriin, ja mahdolliset nimenmuutokset on hoidettava.

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi voi vaikuttaa verotukseen, joten on suositeltavaa hankkia neuvoja veroasiantuntijalta. Lisäksi osuuskunnan tulee hoitaa ilmoitukset ja luvat asianmukaisille viranomaisille.

Mitkä ovat osuuskunnan hyvät ja huonot puolet?

 
Hyvät puolet osuuskunnasta:
 • Osuuskunnan perustaminen on edullista
 • Yhteisten resurssien hyödyntäminen
 • Verohyödyt
 • Demokraattinen hallinto
Huonot puolet osuuskunnasta:
 • Rajoitettu kasvupotentiaali
 • Heikko uskottavuus
 • Hidas päätöksenteko (paljon jäseniä)
 • Jäsenten sitoutuminen voi olla haastavaa

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä: