Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Lomauttaminen on usein kova taloudellinen ja henkinen isku.
6.10.2021 19:414 min read

Lomauttaminen on tilaisuus kokeilla uutta!

Lomauttaminen on usein isku vasten kasvoja, mutta kolikon voi kääntää myös toisinpäin. Lomautus voi olla tilaisuus kokeilla jotakin uutta, esimerkiksi omaa yritystoimintaa! Kokeiluluonteinen yrittäminen on helpointa tietysti kevytyrittäjänä – ei kustannuksia, ei velvoitteita, ei sitoumuksia mihinkään!

Lomauttaminen harvoin on kenenkään osapuolen toiveissa, mutta valitettavasti usein todellisuutta yritysmaailman laihoina vuosina. Lomautuksen voi kuitenkin nähdä mahdollisuutena johonkin uuteen.

Ehkä nyt on tullut aika kokeilla siipiä oman yrityksen parissa. Omapajan kevytyrittäjänä et sitoudu mihinkään – katso ihmeessä miten homma lähtee kulkemaan. Lopettaa voit sillä sekunnilla kun itse toivot!

Työntekijän lomauttaminen toistaiseksi – mitä sanoo laki?

Lomautuksessa työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät tilapäisesti. Lomauttaminen tarkoittaa siis sitä, että töitä ei tehdä eikä palkkaa makseta, mutta työsuhde pysyy voimassa. Omavastuuajan jälkeen työntekijän on kuitenkin mahdollista saada työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Lyhyiden lomautusten ajalta kertyy täysimääräisesti vuosilomaa.

 

Lomautuksessa työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät tilapäisesti.

 

Lomautus ei koskaan saa tulla yhtäkkisenä yllätyksenä. Työnantajan tulee esittää työntekijöilleen suunniteltua lomauttamista koskeva ennakkoselvitys. Tässä ennakkoselvityksessä työntekijöille on annettava mahdollisuus kertoa näkemyksensä.

Ennakkoselvitys- ja kuulemisvelvollisuutta ei ole yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Näissä yrityksissä tulee käydä työvoiman käytön vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut eli YT-neuvotelut.

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän kahdesta syystä:

1. Työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen, eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä tai koulutusta.

2. Työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti (enintään 90 päivän ajaksi), eikä työnantajalla ole mahdollisuutta tarjota muita työtehtäviä tai koulutusta. Tällöin lomautus toteutetaan määräaikaisena.

Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisena, jolloin työvelvoite poistetaan kokonaan tai osa-aikaisena, jolloin lyhennetään päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.

yksinyrittaja

Lomautus on usein kova taloudellinen ja henkinen isku, mutta vaikeudet voi pyrkiä kääntämään myös voitoksi. 

Määräaikainen työsopimus ja lomauttaminen 

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos määräaikainen työntekijä työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä.

Luottamushenkilön lomauttaminen

Luottamusmies edustaa työntekijöitä työpaikallaan. Sekä luottamusmies että työsuojeluvaltuutettu nauttivat erityistä suojaa lomauttamisen yhteydessä. Luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu voidaan lomauttaa töiden tilapäisen vähentymisen vuoksi, mutta vain jos työt tilapäisesti loppuvat kokonaan, eikä muuta, ammattitaitoa vastaava työtä kyetä järjestämään. Käytännössä heidät lomautetaan vasta viimeisinä edellyttäen, että he kykenevät ammattitaitoon ja kokemukseen nojaten tekemään jäljelle jääneet työt.

Lomauttaminen sairaslomalla

Sairaslomalla oleva työntekijä voidaan lomauttaa, mutta lomautus astuu voimaan vasta työntekijän palatessa sairauslomaltaan. Jos työntekijä sairastuu lomautuksen aikana, hänellä ei luonnollisestikaan ole oikeutta sairausajan palkkaan.

Työsuojeluvaltuutetun lomauttaminen

Työsuojeluvaltuutetulla on erityinen suoja työnantajan lomauttaessa henkilöstöään. Työsuojeluvaltuutetun lomauttaminen on mahdollista vain, jos kaikki hänen tekemänsä työ loppuu, eikä työnantajalla ole mahdollisuutta järjestää hänelle ammattitaitonsa mukaista muuta työtä. Varatyösuojeluvaltuutettua tämä korotettu suoja ei koske.

Lomauttaminen - irtisanomisaika

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen, työnantajan on maksettava työntekijälle irtisanomisajalta palkkaa lomakorvauksineen. Työnantajalla on kuitenkin oikeus vähentää tästä 14 päivän palkat, mikäli hän on noudattanut lain tai sopimuksen perusteella sovittua yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa. Lomautetulla työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa milloin vain lomautuksen aikana.

 

Työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa milloin vain lomautuksen aikana, kunhan lomautuksen päättymiseen on yli kaksi viikkoa.

 

Jos lomautuksen päättymisaika kuitenkin on työntekijän tiedossa, tämä oikeus ei ole voimassa lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Irtisanomisoikeus koskee sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, hänellä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa.

Lomautus tulee! Mitä teen?

Työnantajan on ilmoitettava lomautuksista työntekijöille vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Kun saat tiedot lomautuksista toimi näin:

1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työttömyysetuutta ei voida maksaa, jos et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyysetuus myönnetään aikaisintaan siitä päivästä, jolloin olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

2. Täytä päivärahahakemus kahden viikon kuluessa oman työttömyyskassasi verkkopalvelussa tai hae työttömyysetuutta Kelan verkkopalvelussa.

3. Jatkossa hae jatkossa ansiopäivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.

omatoiminen-tyonhaku-aktiivimalli

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viipymättä, niin et menetä etuuksiasi. 

Lomauttaminen – miten palkka ja tuet?

Lomauttamisen ajalta ei palkkaa makseta, mutta Kela maksaa tuolta ajalta ansiosidonnaista päivärahaa. Voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa kassastasi, vaikka työskentelisit lomautuksesi aikana kevytyrittäjänä.

Avainasemassa on se, kuinka paljon työaikaa kevytyrittäjänä toimiminen vie. Ansiosidonnaista ei makseta, jos työllistyt yritystoiminnassa niin paljon, että se estää sinua vastaanottamasta kokoaikatyötä.

Saamasi tulo ei asiaan vaikuta. Tällaisessa tilanteessa TE-toimisto katsoo sinun olevan päätoiminen yrittäjä. Tämä kuitenkin aniharvoin on tilanne aloittelevalla kevytyrittäjällä.

Työntekijällä on oikeus ottaa vastaan muuta työtä tai harjoittaa omaa liiketoimintaa lomautuksen aikana. Koska työsopimus kuitenkin on voimassa, työntekijä ei voi rikkoa kilpailukieltoa. Et siis voi mennä töihin kilpailijalle tai perustaa kilpailevaa yritystä. Myös salassapitovelvollisuutta tulee yhä noudattaa.

Jos työskentelet vain lyhyen ajan, TE-toimisto katsoo sinun työskentelevän sivutoimisesti. Sivutoiminen työskentely yrittäjänä ei estä työttömyysetuuden maksamista.

Jos tienaat näkyviä summia kevytyrittäjyydelläsi, saat soviteltua ansiopäivärahaa. Sen tuloraja on 300 euroa kuukaudelta. Muista aina ilmoittaa yritystoiminnastasi etuutesi maksajalle.

Työnantaja voi kutsua työntekijän lomautuksen aikana takaisin töihin sekä toistaiseksi voimassa olevalta että määräaikaiselta lomautukselta. Lomautuksen päättymisestä tulee ilmoittaa viikkoa ennen töiden alkua. Määräaikainen lomautus loppuu ilmoitettuun päivään, ellei sitä sovitusti jatketa.

Kevytyrittäjyys lomautuksen aikana – kannattaako?

Kannattaako siis toimia kevytyrittäjänä lomautuksen aikana? Miksi ei? Pahin pelko kevytyrittäjyyttä pohtivan lomautetun mielessä ehkä on se, että kevytyrittäjänä tienaa ”liikaa”. Pelko on turha, sillä soviteltu päiväraha on aina suurempaa tuloa kuin pelkkä ansiosidonnainen. Jos taas et tienaa kevytyrittäjänä kovin suuria summia, et häviä yhtään mitään.

Kokeile kevytyrittäjyyttä lomautuksen aikana jos..

  • Haluat vaihtaa alaa ja nyt sinulla viimein on tilaisuus kokeilla, miltä uusi ura tuntuisi.
  • Haluat saada selville, voisitko muuttaa harrastuksesi tienestiksi.
  • Haluat kasvattaa tulojasi.
  • Haluat innostavaa ja merkityksellistä tekemistä päiviisi.
  • Haluat laajentaa ammattitaitoasi tekemällä keikkaa oman alasi konsulttina tai luennoitsijana.
  • Haluat oppia uutta yritystoiminnasta.

Rekisteröidy Omapajan kevytyrittäjäksi nyt ja voit kääntää vastustuksen voitoksesi. Kevytyrittäjyyttä voi jatkaa vaikka lomautuksesi päättyisikin. Monet Omapajalaiset työskentelevät satunnaisesti tai osa-aikaisesti päivätyönsä ohella. Kevytyrittäjyys taipuu monenlaiseen elämäntilanteeseen ja yrittäjyyteen.

Kiinnostaisiko myös nämä?