Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Hyvällä verosuunnittelulla voit välttää veromätkyt
3.1.2023 11:19Lukuaika 3 min

Ennakonpidätys ja verokortti – verosuunnittelulla vältät mätkyt

Ennakonpidätys – kuka maksaa sitä mielellään? Suurelle osalle verovelvollisista se on välttämätön paha, joka omista tuloista on tilitettävä verohallinnolle. Mutta oletko ajatellut sitä, että koko yhteiskuntaamme pyöritetään verorahalla?

Kerätyistä verorahoista suurin osa käytetään terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan ja koulutukseen. Verovaroilla rahoitetaan myös poliisivoimia ja tuetaan ympäristön tutkimusta. Verotuksen kautta verohallinto kerää rahaa valtion lisäksi Kelalle, kunnille ja seurakunnille.

Moni asia maksaisi yksittäiselle ihmiselle enemmän, jos sitä ei osin tuettaisi tai kokonaan maksettaisi yhteisesti kerätyistä verovaroista. Jokainen siis itsekin hyötyy omasta verotuksestaan – ennakonpidätys hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Suhtautui verotukseen sitten miten hyvänsä, jokaisen olisi kuitenkin hyvä tietää siitä perusasiat ja olisi myös hyvä suunnitella ennakonpidätys. Tällöin oman verotuksen saa varmimmin menemään jo ennakkoon oikein eikä myöhemmin tarvitse maksaa mätkyjä.

Omasta verotuksesta ja ennakonpidätyksestä kannattaa olla tietoinen siksikin, että veroja ei maksa tahtomattaan liikaa. Kannattaa esimerkiksi huomioida se, että mitä enemmän itsellä on vähennyksiä, sitä vähemmän veroja tarvitsee maksaa. Joitakin vähennyksiä verohallinto vähentää automaattisesti, mutta osa tarvitsee itse huomata.

Mikä on ennakonpidätys?

Ennakonpidätys mielletään usein vain palkasta pidätettäväksi veroksi, mutta myös eläkkeestä, työkorvauksesta, etuudesta tai muusta veronalaisesta suorituksesta tulee maksaa ennakonpidätys. Tulosta toimitetaan ennakonpidätys silloin, jos se ei ole verovapaata, ennakonkannon alaista tuloa tai muutoin vapautettu ennakonpidätyksen toimittamisesta.

 

Omapaja huolehtii kevytyrittäjiensä ennakonpidätyksestä. Kevytyrittäjän täytyy itse toimittaa verokortti laskutuspalveluun.

 

Veronalaisen suorituksen maksajan tulee toimittaa ennakonpidätys siitä suorituksesta, jonka on maksanut. Esimerkiksi ennakonpidätys palkasta on työnantajan vastuulla, mutta hänen pitää saada työntekijältä verokortti, josta nähdään sen oikea määrä. Veronalaisen suorituksen maksaja voi siis olla esimerkiksi työnantaja, joka maksaa palkkaa; kotitalous, joka ostaa työtä tai palvelua; yrittäjä, joka maksaa itselleen palkkaa.

Omapaja huolehtii kevytyrittäjiensä ennakonpidätyksestä. Kevytyrittäjän voi itse hakea verokortin omaverosta ja toimittaa sen laskutuspalveluun. Lisää tietoa kevytyrittäjän verotuksesta ja vakuutuksista löydät UKK-sivultamme. Jos kevytyrittäjän verotukseen liittyvät asiat mietityttävät sinua, ota meihin yhteyttä.

Ennakonpidätyksen toimittava taho maksaa pidättämänsä määrän verohallinnolle. Ennakonpidätyksen toimittava taho antaa myös tarvittavat ilmoitukset maksamastaan suorituksesta ja siitä toimittamastaan ennakonpidätyksestä.

Jos veronalaisesta tulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, vero peritään tällöin ennakonkantona. Verohallinto määrää ennakonkannossa veron kullekin verovuodelle. Nämä ennakkoverot verovelvollinen maksaa itse verohallinnon tilille.

Ennakkoveroja maksavan verovelvollisen on ilmoitettava itsensä ennakonperintärekisteriin. Kun suoritetaan korvausta työstä tai muusta tehtävästä muuna kuin palkkana, suorituksen maksajan on tällöin selvitettävä, onko suorituksen saaja ennakkoperintärekisterissä.

Maksatko liikaa veroja – tarkista verokortti

Ennakonpidätyksen määrä perustuu siihen, millaiseksi vuotuiset tulot on arvioitu. Jokaisen yksilöllinen ennakonpidätysprosentti on ilmoitettu verokortissa. Palkanmaksajan tarvitsee tietää verokorttiin merkitty ennakonpidätysprosentti palkanmaksussa. Siksi palkansaajan tulee toimittaa verokortti työnantajalle. Palkanmaksaja maksaa verot aina sen mukaan, mikä veroprosentti verokorttiin on merkitty sinä hetkenä, kun palkkaa maksetaan.

Lopullinen verotusprosentti ei kuitenkaan ole se, joka on merkitty verokorttiin. Vasta ennakonpidätystä seuraavan vuoden keväällä kukin saa lopullisen verotuspäätöksen. Se perustuu palkanmaksajien ilmoittamiin maksettuihin ennakonpidätyksen alaisiin ansioihin ja itse ilmoitettuihin vähennyksiin.

Jos veroprosentti on ollut liian alhainen suhteessa tuloihin ja on tällöin maksanut veroja liian vähän, joutuu maksamaan veroa jälkikäteen. Näitä maksuja sanotaan usein mätkyiksi. Jos veroprosentti on ollut puolestaan liian korkea, silloin saa sitä vastoin veronpalautuksia. Ennakonpidätys vaikuttaa siis vuotuisiin tuloihin. Verokorttiin voi hakea muutosta kesken vuoden. Saat helposti uuden verokortin omaverosta.

verokortin-tayttaminen

Muista huolehtia vuoden alussa, että verokorttisi on ajantasainen.

Helmikuun alusta tulevat voimaan aina uudet verokortit, eli esimerkiksi tammikuussa vuonna 2023 oli vielä voimassa edellisen vuoden verokortti. Verokortin tuloraja nollautuu aina, kun vuosi vaihtuu. Tammikuussa veroa pidätetään perusprosentin mukaan.

Jos on ehtinyt hakea uuden verokortin eli muutosverokortin, käytetään tätä verokorttia eikä tuloseurantaa katkaista helmikuussa. Tällöin automaattisesti postista tuleva verokortti on tarpeeton.

Entä, jos tuloraja on ylittymässä?

Verokortille merkittyä tulorajaa ja vuoden aikana kerättyjä verotettavia tuloja kannattaa seurata säännöllisesti. Jos näyttää, että verokortin tuloraja on ylittymässä loppuvuoden aikana, kannattaa sinun tilata muutosverokortti loppuvuotta varten. Mikäli et muutosta tee, joudut maksamaan tulorajan ylittävän summan lisäveroprosentilla.

Esimerkkinä perusveroprosentin olleessa 17 % voi lisäveroprosentti olla jopa 38,5 %. Tällöin 3000 euron kuukausipalkasta jää käteen yli 600 euroa vähemmän.

Milloin ennakonpidätys maksetaan? 

Ennakonpidätys on toimitettava Verohallintoon palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Tämän lisäksi verottajalle on annettava kuukausittain ilmoitus oma-aloitteisista maksetuista veroista, maksetuista palkoista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä.

Milloin ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa?

Joskus verohallinnon päätöksellä voidaan määrätä, että tulosta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, vaikka se olisikin ennakonpidätyksen alaista ja veronalaista. Ennakonpidätystä ei toimiteta esimerkiksi seuraavista suorituksista:

  • reserviläispalkka
  • lunastus- ja toimituspalkkio
  • kaupanvahvistajan palkkio
  • takausprovisio ja takauspalkkio
  • löytöpalkkio
  • TVL 82 §:ssä tarkoitettu veronalainen apuraha, tunnustuspalkinto tai stipendi
  • luonnolliselle henkilölle maksettava lakisääteisen vakuutusmaksun palautus.

Edellä mainittujen suoritusten lisäksi on verohallinnon päätöksellä vapautettu lisäksi ennakonpidätyksen toimittamisesta joitain pääomatuloja. Vaikka verovelvollisen ei tarvitse toimittaa edellä mainituista tuloista ennakonpidätystä, hänen on silti useimmiten ilmoitettava tulot suorituksesta riippuen joko verohallinnolle tai tulorekisteriin.

Lisää esimerkkejä niistä yksittäistapauksista, kun tulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, voit lukea Verohallinnon nettisivuilta.

Kiinnostaisiko myös nämä?