Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

omatoiminen työnhaku, aktiivimalli
21.8.2018 11:26Lukuaika 4 min

Aktiivimalli – työttömien omatoimisen työnhaun tulevaisuus

Aktiivimalli on ollut monen keskustelun keskiössä. Monimutkaisuutensa vuoksi malli on herättänyt huolta. Työttömyysturvan aktiivimalli on osa hallituksen työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämisen kärkihanketta ja se astui voimaan vuoden 2018 alussa. Mallin mukaan työttömän on kolmen kuukauden ajanjaksolla:

  • tehtävä töitä vähintään 18 tuntia
  • osallistuttava TE-toimiston järjestämään työllistymistä tukevaan palveluun TAI
  • tienattava 241,04 euroa omalla yritystoiminnalla.

Ajatus aktiivimallin taustalla on kuitenkin selkeä: työttömyyskorvaus voidaan maksaa täysimääräisenä, mikäli edunsaaja on ollut työllistymisen suhteen aktiivinen lain edellyttämällä tavalla. Aktiivisuuden edellytys koskee niitä henkilöitä, jotka saavat työttömyyskorvausta.

Poikkeuksen muodostavat he, jotka saavat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman vuoksi. Omais- ja perhehoitajat sekä lyhytaikaisesti lomautetut ovat myös aktiivimallin ulkopuolella.

 

Mikäli työnhakija ei ole ollut aktiivimallin mukaisesti aktiivinen, päivärahaa alennetaan 4,65 prosentilla seuraavan 65 maksupäivän ajaksi.

 

Aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän tarkastelujaksoissa 1.1.2018 alkaen tai siitä päivästä, jolloin ensimmäinen etuus on maksettu. Mikäli työnhakija ei ole ollut aktiivimallin mukaisesti aktiivinen, päivärahaa alennetaan 4,65 prosentilla seuraavan 65 maksupäivän ajaksi.

Jos uudella jaksolla aktiivisuus voidaan osoittaa, päiväraha palautuu täydeksi, kun seuraava tarkastelujakso alkaa. Mikäli aktivisuusvaatimus ei täyty, päivärahan maksaminen jatkuu alennettuna. Etuus ei kuitenkaan alene enempää kuin 4,65 prosenttia täydestä päivärahasta.

Työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee aktiivimallin myötä seitsemästä päivästä viiteen heillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 jälkeen.

Aktiivimalli ykkönen ja aktiivimalli kakkonen

Työttömän aktiivisuutta eri kriteerein arvioiva aktiivimalli ja aktiivimalli kakkoseksi kutsuttu omatoimisen työnhaun malli ovat aiheuttaneet sekaannusta muun muassa siinä, miten ne toimivat yhdessä.

Seuraamukset molemmista malleista eivät voi olla voimassa samaan aikaan. Samasta tilanteesta, esimerkiksi työn hakematta jättämisestä ei seuraisi tulevaisuudessa sekä karenssia että työttömyysturvan alenemista.

Työn hakematta jättäminen olisi seuraamus omatoimisen työnhaun laiminlyömisestä ja työttömyysturva alenisi aktiivimallin mukaisesti. Tuplaseuraamukset on estetty voimassa olevassa laissa.

Toinen malli koskee karenssia ja toinen työttömän työttömyysturvan tasoa. Aktiivimalli kakkonen eli omatoimisen työnhaun malli on hallituksen lähettämällä lausuntokierroksella. Työministeri Jari Lindström esitteli kesäkuun lopulla hallituksen suunnitelmat työttömyysturvan uudistamiseksi. Uudessa mallissa karenssiajat ovat lyhyemmät kuin aiemmissa suunnitelmissa.

Keskiössä työllistymissuunnitelma

Omatoimisen työnhakumallin keskiössä on työnhakijalle laadittava työllistymissuunnitelma. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan suunnitelmassa määritellään, kuinka monta työhakemusta työttömän työnhakijan on tehtävä kuukaudessaan välttyäkseen sanktioilta.

Työhakijan olisi haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa, mikäli työnhakijalla on hyvät mahdollisuudet työn saamiseen ja mikäli työnhakija pystyy hakemaan itsenäisesti töitä.

Poikkeuksiakin on. Jos esimerkiksi työtön tarvitsee tukea työnhakuun tai työttömän asuinalueella ei ole avoimia työpaikkoja, haettavien työpaikkojen määrä voi olla alhaisempi kuin neljä työpaikkaa kuukaudessa tai työnhakua ei edellytetä lainkaan.

Työnhaussa huomioidaan myös nykyisin käytössä oleva ammattitaitosuoja. Suoja tarkoittaa käytännössä sitä, ettei esimerkiksi työttömäksi jääneen opettajan tarvitse ensimmäiseen kolmeen kuukauteen hakea muuta kuin opettajan työtä.

Mikäli alueella olisi tarjolla opettajalle vain yksi työmahdollisuus kuukaudessa, hänen osaltaan riittää yhden työhakemuksen lähettäminen normaalin neljän vaaditun hakemuksen sijaan.

 

Sanktioilta voi välttyä aktiivisen työnhaun lisäksi esimerkiksi osallistumalla rekrytointitapahtumaan.

 

Sanktioilta voi välttyä aktiivisen työnhaun lisäksi esimerkiksi osallistumalla rekrytointitapahtumaan, olemalla suoraan yhteydessä työnantajaan tai ilmoittautumalla vuokratyötä välittävän yrityksen rekisteriin. Yrittäjät voivat osoittaa työnhaun esimerkiksi osallistumalla tarjouskilpailuihin, ottamalla yhteyttä mahdollisiin asiakkaisiin tai mainostamalla omaa yritystoimintaa.

aktiivisuusedellytys-aktiivimalli

Aktiivisuusedellytysten täyttymistä arvioi työttömyysetuuden maksaja (Kela tai työttömyyskassa).

Työtön työnhakija raportoi omasta työnhaustaan verkkopalvelussa. Mikäli työttömällä ei ole pääsyä verkkoon, hän voi ilmoittaa työnhaustaan myös puhelimitse tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Työnhakijat raportoivat nykyisinkin työllistymissuunnitelmansa toteuttamisesta ja TE-toimiston tarjoamien työpaikkojen hakemisesta verkkopalvelussa, joten työnhakijoiden kannalta raportointi ei olisi uusi asia.

Aktiivimallin karenssi ja edellytykset

Hallituksen esitysluonnoksessa työttömien työnhakuun aktivointiin osoitetut sanktiot ovat lieventyneet. Rangaistukset ovat lievempiä verrattuna esityksen aikaisempiin versioihin sekä nykyiseen karenssijärjestelmään.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukainen karenssitaulukko, mikäli työtön ei täytä aktiivimallin vaatimuksia on seuraavanlainen:

1.     kuukausi Muistutus
2.     kuukausi 10 päivän karenssi
3.     kuukausi 20 päivän karenssi
4.     kuukausi työssäolovelvoite

Karenssi tarkoittaa työttömyysetuuden lakkaamista. Työssäolovelvoite tarkoittaa sitä, että oikeus työttömyyskorvaukseen palautuu vasta, kun työtön on ollut työssä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai päätoimisesti opiskelemassa kolmen kuukauden ajan. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat myös

  • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
  • työvoimakoulutus
  • työnhaku- ja uravalmennus
  • työ- ja koulutuskokeilu sekä
  • kuntouttava työtoiminta.

Aktiivisuusedellytyksiä aktiivimallissa täyttää myös esimerkiksi työvoimaviranomaisen järjestämä muunlainen työllistymisedellytyksiä parantava palvelu tai toiminta. Tällaisia palveluja ovat muun muassa työhönvalmennus, ura- ja ammatinvalinnanohjaus sekä rekrytointikokeilu. Myös Uudenmaan TE-toimiston paikalliset ostopalvelut voivat täyttää aktiivisuusedellytyksiä.

Myös työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen on saavuttava. Muutoin työttömyysetuuden maksu keskeytyy siihen saakka, kunnes suunnitelma on laadittu. Työnhakijan kanssa pidetään määräaikaishaastatteluja, joissa keskustellaan työnhakutilanteesta.

Haastatteluissa seurataan työnhaun sujumista. Uuden mallin katsotaan jättävän enemmän tilaa työnhakijan omille valinnoille. Työnhakija voisi päättää itse, mitä hänelle sopivaa työtä hän hakee. Haettavien työpaikkojen on oltava kuitenkin sellaisia, joihin työnhakija voi perustellusti työllistyä.

Mikäli haastatteluissa käy ilmi, että työnhakija tekee tahallisesti hakemuksia työpaikkoihin, joihin hänellä ei ole pätevyyttä tai tarvittavaa työkokemusta, asiaan puututaan.

Uuden mallin myötä työnhakijoille annetaan enemmän tilaa omille valinnoille, tällöin maakunnat ja palveluntuottajat voivat vain seurata aktiivista työnhakua. Resursseja vapautuu niiden työnhakijoiden auttamiseen, jotka sitä tarvitsevat.

Työ- ja elinkeinoministeriössä arvioidaan, että työnhaun sujuvuus riippuu paljon lopulta siitä, kuinka realistisesti työpaikkojen määriä osataan työnhakijalle laadittavaan työsuunnitelmaan arvioida. Arviointityö voi olla haastavaa.

Poistuvia rangaistuksia

Uudessa aktiivimallissa poistuvat alla olevassa taulukossa mainitut rangaistukset, jotka ovat nykyisin voimassa:

Tarjotun työn hakematta jättäminen Yleensä 60 päivän karenssi
Työllistymissuunnitelman laatimisesta kieltäytyminen Vähintään 30 päivän karenssi
Työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättäminen 60 päivän karenssi
Työllistymistä edistävän palvelun keskeyttäminen 60 päivän karenssi

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tarjotun työn hakematta jättäminen ei enää johtaisi rangaistukseen, työtarjouksesta voisi siis kieltäytyä. Esitysluonnoksen mukaan useimmat nykyiset karenssit poistuisivat tai lievenisivät.

Omatoimisen työnhakumallin toteutuminen ei ole vielä kiveen hakattu. Aktiivimalli on sidottu sote- ja maakuntauudistukseen, koska myös työvoimapalvelut siirtyvät tulevien maakuntien hoidettavaksi.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen näyttää epävarmalta. Työministeri Jari Lindström on kertonut antavansa esityksen omatoimisesta työnhakumallista eduskunnalle syksyllä.

Porkkanaa aktiiviselle työnhakijalle

Kevytyrittäjyys on työllistymisen edellytyksiä parantava palvelu. Kevytyrittäjyys ja laskutuspalvelun käyttö on myös erinomainen aktiivisuuden osoittamisen tuki. Kevytyrittäjä voi itse keskittyä tekemään sitä, minkä osaa ilman että hänen tarvitsisi perehtyä tarkoin kaikkiin yrittäjän vakuutuksiin ja verotuksellisiin asioihin. Omapaja tarjoaa kevytyrittäjälle kaiken tuen ja avun.

Työttömän työllistyessä tai osoittaessaan aktiivisuutta, hän voi saada työttömyyskassasta tai Kelalta työttömyysetuutensa soviteltuna. Etuuden sovittelussa tuloissa on 300 euron suojaosa. Henkilö voi siis ansaita 300 euron kuukaudessa ilman vaikutusta työttömyysetuuteen. Suoja osan ylittävästä tulosta 50 prosenttia sovitetaan yhteen työttömyysetuuden kanssa.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön ja Kelan sivuilta löytyy laskuri ansion vaikutuksesta työttömyysetuuteen.

Otathan yhteyttä asiantuntijoihimme, niin autamme sinua eteenpäin ja selvitämme työllistymismahdollisuutesi Omapaja-kevytyrittäjänä!

Kiinnostaisiko myös nämä?