Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Lukuaika 4 min

Työntekijän palkkaaminen – työllistäisinkö toimeksiantosuhteeseen?

Kun yritys tarvitsee lisäväkeä, mutta työntekijän palkkaaminen ei ole järkevää tai taloudellisesti mahdollista, voi palvelun ostaa osaavalta kevytyrittäjältä. Esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa tehtävä kaipaa tekijää vain silloin tällöin, tai kun projektiin tarvitaan toinen itsenäinen osapuoli, on kevytyrittäjän puoleen kääntyminen usein ainoa järkevä vaihtoehto. Kevytyrittäjän asema kannattaa kuitenkin määritellä tarkasti kirjallisella toimeksiantosopimuksella, jotta tilannetta ei tulkita työsuhteeksi. 

Miten palvelun ostaminen eroaa työntekijän palkkaamisesta?

Oletetaan tilanne, jossa pieni mainostoimisto tekee asiakkaalleen nettisivuja. Asiakas haluaa sivuilleen lyhyen videon laadukkaalla kuvalla ja äänellä, mutta sellaisen tekemiseen ei mainostoimistolla ole ammattitaitoa saati kalustoa. Vaihtoehtoja on kaksi: toimisto palkkaa työntekijän tekemään videon, hankkii hänelle työkalut ja tietokoneet tai ostaa palvelun muualta.

On selvää, että jälkimmäinen vaihtoehto on kaikin tavoin yritykselle kannattavampaa. Asiakkaan kannalta lienee yhdentekevää, millä keinoin video sivuille päätyy, mutta mainostoimistolle palvelun ostossa ja työntekijän palkkaamisessa on huomattava ero niin käytännöllisesti kuin juridisestikin. 

Palvelun ostamisesta yritys suoriutuu kevyemmällä paperityöllä

Työntekijän palkkaaminen on yrityksen kirjanpitoa ja taloutta raskauttava prosessi, johon liittyy niin velvotteita kuin pakollisia kulujakin. Palvelun ostamisesta yritys suoriutuu kevyemmällä paperityöllä (ja usein myös hinnalla), mutta on erittäin tärkeää, että palvelun sisältö töineen ja aikatauluineen määritellään erillisellä toimeksiantosopimuksella. Pätevä sopimus on myös todiste virallisille tahoille siitä, ettei palvelun tuottajan ja ostajan välillä ole ollut kyseisen tehtävän aikana työsuhdetta. 

Työntekijän palkkaaminen työsuhteeseen

Kun firmassa kädet alkavat loppua tai kaivattua osaamista ei löydy yrityksen sisältä, päädytään useimmissa tapauksissa palkkaamaan uusi työntekijä määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työsuhteelle on määritelty vähimmäisehdot, jotka perustuvat kulloinkin voimassa olevaan lakiin sekä työehtosopimuksiin. Työntekijän velvollisuuksien ja oikeuksien lisäksi myös työnantajalla on velvotteita palkkaamaansa henkilöä kohtaan.

Kun yritys palkkaa työntekijän, hänen kanssaan solmitaan työsopimus. Laki ei kiellä suullisen sopimuksen tekemistä, mutta varminta on listata asiat ylös kirjalliseen työsopimukseen. Sopimuksessa määritellään muun muassa työntekijälle maksettava palkka, säännöllinen työaika sekä maksettavat vakuutukset. Lisäksi työnantajalla tulee olla sopimus työterveyspalveluiden järjestämisestä.

Nämä eivät aina ole kahden kesken sovittavia kohtia, vaan niitä sitovat esimerkiksi alakohtaiset työehtosopimukset ja työaikalaki. Vakuutukset ja verot koskevat lähes kaikkia aloja. Lue lisää työnantajan sivukuluista.

Riippuen työsuhteen kestosta työnantajalle voi langeta myös muita maksuja koskien työntekijöitään. Esimerkkinä lomarahat, vanhempainpäiväraha, sairaspoissaolot yms. Työnantaja on usein myös velvollinen järjestämään työntekijälleen työhön liittyvät välineet, työvaatteet sekä tarvittavat työkalut. Laki määrää työnantajan myös varmistamaan, että työntekijöillä on käytössä tarvittavat henkilöstötilat, joihin sisällytetään ruokailu-, puku-, pesu-, wc-, lepo- ja odotustilat. 

Palvelun ostaminen kevytyrittäjältä

Kun yritys ostaa haluamansa palvelun kevytyrittäjältä, yrityksellä ei ole työnantajan velvollisuuksia kevytyrittäjää kohtaan. Työnantaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan kevytyrittäjälle tapaturmatilanteissa mitään, mutta kevytyrittäjä itse voi huolehtia asiasta Omapajan vapaaehtoisen tapaturma- sekä vastuuvakuutuksen avulla. Omapaja huolehtii myös arvonlisäveron maksamisesta ja kevytyrittäjän niin halutessa eläkemaksun tilittämisestä. Näin ostat työtä kevytyrittäjältä.

Kun työntekijän palkkaaminen hoidetaan niin, että palvelu ostetaan ulkopuolelta, tässä tapauksessa kevytyrittäjältä, määritellään hänen toimenkuvansa toimeksiantosopimuksessa. Toimeksiantosopimus voidaan laatia vapaasti itse, mutta siinä tulisi olla selvästi kirjattuna muun muassa, kuka ostaa palvelun keneltä, mille ajalle ja kuinka paljon kyseessä olevasta palvelusta maksetaan. Omapajan kevytyrittäjä löytää henkilökohtaisten sivujensa kautta materiaalipankin, jonne laadittua valmista toimeksiantosopimusta voi käyttää pohjana palvelunmyyntitilanteissa. 

 

Omapajan asiakkaana saat käyttöösi materiaalipankin, josta löydät valmiit pohjat sopimusten tekemiseen!

 

Kevytyrittäjä huolehtii itse tarvittavasta kalustosta ja työvälineistä ellei toimeksiantajan kanssa muusta sovita. Kannattaa pitää huolta, että maininta tästäkin asiasta löytyy laaditusta toimeksiantosopimuksesta. Lain mukaan myös suullinen sopimus on pätevä, mutta riitatilanteissa ongelmana usein on sana sanaa vastaan. Kirjallinen sopimus palvelee yhtä lailla kumpaakin osapuolta kun sovituista asioista on selkeästi mustaa valkoisella. 

Milloin kevytyrittäjän palkkaaminen kannattaa?

Kevytyrittäjiltä löytyy osaamista laajalta skaalalta. Kevytyrittäjinä toimivat muun muassa monet taidealan ihmiset, tietotekniikan ammattilaiset, graafikot, viestinnän osaajat, rakennus- ja remonttityön tekijät, kouluttajat, valmentajat tai terveys- ja hyvinvointialan edustajat. Itse asiassa kevytyrittäjä löytyy lähes jokaisesta ammattiryhmästä.

Kevytyrittäjyys voi olla pää- tai sivutoimista. Sivutyö on usein jotain varsinaisen ammatin ulkopuolelta, mutta se voi olla myös vahvasti siihen liittyvää. Esimerkiksi piinkova ammattilainen voi tarjota osaamistaan luennoimalla tai konsultoimalla kevytyrittäjänä.

 

Vaikka yhteistyökuvio on jatkuva, tässäkään tapauksessa kyseessä ei ole työsuhde.

 

Erilaiset yritykset saattavat olla kevytyrittäjien työllistävimpiä asiakkaita. Firmalla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta työntekijän palkkaamiseen, mutta hänen työpanokselleen on tarvetta jatkuvasti. Kevytyrittäjänä toimimiselle ei ole mitään aikarajaa – kevytyrittäjä voi toimia vaikka saman asiakkaan palveluksessa useita vuosia. Tällöin myös toimeksiantosopimukset on usein määritelty toistaiseksi voimassa oleviksi.

Vaikka yhteistyökuvio on jatkuva, tässäkään tapauksessa kyseessä ei ole työsuhde. Kummallakaan osapuolella ei ole muita kuin toimeksiantosopimuksessa määriteltyjä velvoitteita toisiaan kohtaan. 

Kevytyrittäjien puoleen käännytään usein myös niissä tilanteissa, kun työtehtävä vaatii osaamista, mutta johon ei kuitenkaan tarvita yhden ihmisen työpanosta kahdeksan tuntia päivässä kuukausien ajan. Kevytyrittäjällä saattaa kuukauden aikana olla useita eri asiakkaita tai hän hoitaa pestiään keikkaluonteisesti, muun työn ohella.

Projektiluonteisissa työtehtävissä kevytyrittäjä hoitaa omaan pirtaansa kuuluvan tehtävän ja laskuttaa toimeksiantajaa sovitulla tavalla, esimerkiksi tuntihinnan tai valmiista työstä sovitun taksan mukaan. 

Työntekijän palkkaaminen kevytyrittäjänä – voinko ottaa toisen kevytyrittäjän hommiin?

Kevytyrittäjänä ei ole pakko paahtaa aivan yksin. Voit ostaa tarvitsemaasi palvelua toiselta kevytyrittäjältä tai lyöttäytyä kimppaan jonkun kanssa. Joskus on aivan järkevä miettiä, kannattaako omaa osaamistaan venyttää aivan kaikkeen. Olisiko sittenkin järkevämpää harkita tekijän ottamista toimeksiantosuhteeseen ja turvautua johonkuhun, jolla homma on tiukasti hanskassa.

Yritysmaailmassa on hedelmällisempää tukea toista samassa asemassa olevaa kuin kampittaa vastapuolta tarpeettomasti. Kilpailuasetelmilta ei aina voi välttyä, mutta on myös tärkeää pitää kiinni kumppaneista, joiden kanssa homma pelaa. Yhteistyö on tärkeää myös vertaistuen kannalta: on usein helpottavaa tuntea joku, joka kamppailee samojen asioiden äärellä kuin itsekin. 

Yhteistyökumppaneita tai palvelun tarjoajia on helppo löytää Omapajan osaaja-sivuston kautta. Voit hakea omapajalaisia ammattinimikkeen ja/tai asuinalueen mukaan. Uraa kevytyrittäjänä voi myös itse lähteä raivaamaan hyväksi havaitun työtoverin kanssa. Kun kaksi työntekijää laskuttaa yhdellä laskulla toimeksiantajaa, tulee kummankin työntekijän rekisteröityä Omapajaan palvelun käyttäjäksi.

Kummatkin toimittavat palveluun myös oman verokorttinsa. Verkostoituminen kannattaa: asiakkaalle on helpompi koota toimiva kokonaispompsi myytävästä palvelusta, kun sinulla on heti osoittaa järkevät yhteistyötahot hallitsemaan eri osa-alueita. 

Mietityttääkö toimeksiantosopimuksen laatimisessa tai työntekijän palkkaamisessa jokin? Ota yhteyttä asiakaspalvelumme, niin katsotaan yhdessä kuinka voimme auttaa sinua!

Kiinnostaisiko myös nämä?