Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

27.3.2020 21:10Lukuaika 4 min

Omapaja seuraa koronaviruksen vaikutuksia itsensä työllistämisessä

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne herättää paljon kysymyksiä. Otimme asioista selvää TE-toimiston työttömyysasiantuntijan avustuksella. 

Laskutukseni romahti koronan myötä. Mitä minun pitäisi tehdä?

Jos haluat saada työttömyysturvaa, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon. Nimittäin etuuksien saaminen edellyttää työnhakijana olemista.

Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon ja haet työttömyysetuutta, TE-toimisto selvittää ensin oikeutesi työttömyysturvaan. TE-toimisto antaa tilanteestasi lausunnon tiedoksi sille taholle, joka maksaa työttömyysetuuden sinulle. Maksaja voi olla työttömyyskassa tai Kela. Lausunnon saatuaan työttömyysetuuden maksaja päättää sen maksamisesta.

Jos olet ollut ennen työttömyyttä työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytät tänä aikana työssäoloehdon, saat ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Jos et ole kassan jäsen, Kela maksaa sinulle peruspäivärahaa. (Linkki Kelan ohjeisiin)

TE-palvelujen työttömyysturvaneuvonta osaa neuvoa tapauskohtaisesti, miten sinun kannattaa toimia.

Onko kevytyrittäjä oikeutettu työttömyysetuuteen? Millä ehdoilla?

Kevytyrittäjä tai yrittäjä on oikeutettu työttömyysturvaan, jos hän pystyy osoittamaan, että toiminta on sivutoimista tai loppunut kokonaan. TE-toimisto antaa tilanteestasi lausunnon työttömyyskassalle tai Kelalle.

Jos teet jotakin työtä kevytyrittäjänä, sivutoimisuuden osoittaminen on tärkeää. TE-toimisto ei kysy lausuntoa varten, mitkä tulosi ovat. Tuloilla on merkitystä siinä vaiheessa, kun päivärahaa haetaan työttömyyskassalta tai Kelalta.

Se, kuinka monta tuntia viikossa voi työskennellä ollakseen sivutoiminen yrittäjä, määräytyy tapauskohtaisesti, esim. toimiala vaikuttaa asiaan. Jos toimiala on sellainen, että työtä pystyy tekemään esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin, tuntimäärä voi olla suurikin. Jos sivutoiminen työ on sidottu virka-aikaan, työmäärä ei voi olla kovin iso.

TE-toimiston työttömyysturva-asiantuntija kehottaa jokaista miettimään, pystyykö kevytyrittäjänä tekemänsä työn ohessa ottamaan vastaan työn, jossa viikkotuntimäärä on 37 tuntia. Jos tällaisen työmäärän vastaanottaminen sopii, laskutuspalvelun kautta tehtävä työ määritellään sivutoimiseksi.

TE-palvelujen työttömyysturvaneuvonta osaa neuvoa tapauskohtaisesti, miten sinun kannattaa toimia.

Voiko kevytyrittäjä saada työttömyyspäivärahaa, jos hänellä on voimassa YEL-vakuutus?

Kun haet työttömyysturvaa, TE-toimisto antaa työttömyyskassalle tai Kelalle lausunnon, jossa on selvitetty oikeutesi työttömyysturvaan. TE-toimiston antamaan lausuntoon ei suoraan vaikuta YEL-vakuutus. On olemassa kevytyrittäjiä, joilla on YEL-vakuutus mutta joiden työ on määritelty sivutoimiseksi.

YEL-vakuutuksen vaikutuksesta työttömyyspäivärahaan kannattaa kysyä omalta työttömyyskassalta tai Kelalta. Kela kuitenkin tekee päätöksensä TE-toimiston lausunnon mukaan, joten jos TE-toimisto ei ole katsonut YEL-vakuutusta esteeksi ei Kelakaan katso.

Jos päätyöstä lomautetaan ja pääsee työttömyysturvan piiriin, uskaltaako kuitenkin tehdä töitä kevytyrittäjänä?

TE-toimiston työttömyysturva-asiantuntijan mukaan uskaltaa, jos on ollut sellainen tilanne, että on pidempään ollut kokopäivätyössä ja työsuhteessa ja tehnyt siinä rinnalla töitä kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjänä voi siis jatkaa.

Kun haet työttömyysturvaa, TE-toimisto kuitenkin pyytää lausuntoaan varten selvityksen kevytyrittäjänä tekemästäsi työstä. Kevytyrittäjyys pitää määritellä sivutoimiseksi, jotta etuuksia voidaan maksaa.

Suomen hallitus on tehnyt lakiehdotuksen, jolla helpotetaan yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin. Kun laki menee läpi, se tulee helpottamaan vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi työnsä menettäneiden tilannetta. Tällä hetkellä vielä seurataan, milloin laki astuu voimaan ja miten sen sisältö täsmentyy.

Menettääkö kelan päivärahaa saava henkilö tämän tuen heti, jos toimii päivänkin kevytyrittäjänä?

Jos TE-toimisto on antanut lausunnon, jossa kevytyrittäjyys on katsottu sivutoimiseksi, Kelan päivärahaa ei keskeytetä. Tehdystä työstä pitää aina kuitenkin toimittaa selvitys, jonka liitteeksi kannattaa laittaa asiakkaalle tehty lasku tai palkanmaksutodistus. Myös tulonhankkimiskuluista kannattaa laittaa liite selvityksen mukaan.

Mikä on TE-toimiston lausunnon käsittelyaika?

Tällä hetkellä tilanne TE-toimistoissa on sellainen, että selvitykset saadaan käsiteltyä alle 30 vuorokauden sisällä siitä, kun selvitys on saapunut TE-toimistoon. TE-toimistoissa on myös varauduttu siihen, että lausuntojen tekeminen ruuhkautuu ja sitä varten on varattu henkilöstöä.

Suomen hallitus on valmistellut lakia, jolla helpotetaan yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin. Kun tämä laki saa vahvistuksen, se helpottaa myös TE-toimiston selvitysten käsittelyä ja lausuntojen antamista. Tällä hetkellä vielä seurataan, milloin helpotukset tulevat voimaan.

Tulevatko TE-toimiston käsittelyajat pidentymään 30 päivästä sen jälkeen, kun hakija on selvityksensä antanut?

Selvitysten käsittelylle määritelty 30 päivän käsittelyaika on lakisääteinen. Tällä hetkellä selvitykset pystytään käsittelemään nopeammalla aikataululla, joten liikkumatilaa vielä on. Koko ajan kuitenkin varaudutaan siihen, että selvitysten käsittely voi ruuhkautua ja sen välttämiseksi TE-toimistoissa on tehty toimenpiteitä.

Miten ja missä ilmoitetaan osa-aikatyön tulot?

TE-toimiston lausuntoa varten ei tarvitse ilmoittaa tuloja. Tulot ilmoitetaan työttömyyskassalle tai Kelalle. Asiasta kannattaa kysyä Kelalta tai omalta työttömyyskassalta.

Jos alkaa tehdä kevytyrittäjänä töitä, pitääkö siitä ilmoittaa TE-toimiston Omaan asiointiin?

Tällä hetkellä kevytyrittäjyyden aloittaminen pitää ilmoittaa. Suomen hallitus on kuitenkin tehnyt lakiehdotuksen, joka tuo helpotuksia yritystoiminnan selvittämiseen työttömyysturvan saamisen kannalta. Laki ei ole vielä astunut voimaan eikä sen tarkkaa sisältöä varmasti tiedetä.

Voiko päästä työttömyysturvan piiriin, jos omaa yritystä ei lakkauta mutta työtä ei ole?

Kevytyrittäjä, jolla ei ole omaa Y-tunnusta, katsotaan yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritys voidaan katsoa päättyneeksi, jos hän itse ilmoittaa siitä ja jos hän on luopunut YEL-vakuutuksesta.

Mitä ja miten yrittäjän pitää kertoa koronan vaikutuksesta omaan yritystoimintaansa, kun hän hakee tukea?

Suomen hallitukselta ei ole tullut vielä tarkempaa toimintaohjetta tämän asian selvittämiseen. Tällä hetkellä riittää oma kuvaus siitä, miten koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa yritystoimintaan. Riittää, kun yrittäjä kertoo, mitä oma toiminta on tällä hetkellä ja on ollut aikaisemmin ja miten koronatilanne on vaikuttanut siihen.

Onko myös niillä, joiden liiketoiminta ei ole ollut ennen koronaa menestyvä, mahdollisuus päästä työttömyystuen piiriin? Selvitetäänkö asia selvityspyynnön kautta?

Oletetaan, että tilanne on se, että henkilö on ollut päätoiminen yrittäjä ja yrityksellä on mennyt vähän huonommin mutta toimintaa hän ei ole halunnut lopettaa. Jos kuvatun laisessa tilanteessa oleva henkilö on ollut päätoiminen yrittäjä, päätoimisuus pitää lopettaa ja se pitää osoittaa selvityksessä. Täytyy myös kertoa siitä, miten tämän hetken poikkeustilanne vaikuttaa yrityksen menestymiseen.

Mitä tarkoittaa neljän kuukauden kokeilujakso yrittäjänä?

Yrittäjyyden aloittaminen tai itsensä työllistäminen vaikuttaa työttömyysetuuteesi. On tärkeää määritellä, onko yritystoiminta pää- vai sivutoimista. Päätoiminen yrittäjä ei voi saada työttömyysetuuksia. Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, sen pää- tai sivutoimisuutta ei selvitetä ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Vasta tämän koeajan jälkeen, selvitetään, muodostuiko yrittäjyydestä pää- vai sivutoimista.

Tarvitseeko minun toimittaa palkkatodistus Kelalle työttömyysetuutta varten?

Jos saat Kelalta työttömyyspäivärahaa ja teet samalla kevytyrittäjänä töitä, sinun pitää tehdä säännöllisesti selvitys sivutyöstäsi. Tämän selvityksen liitteeksi laitetaan joko palkkatodistus, asiakkaalle lähetetyn laskun liite ja lisäksi voi laittaa selvityksen tulonhankkimiskuluista.

Kiinnostaisiko myös nämä?